Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 5. júla 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Migračná kríza a humanitárna situácia vo Venezuele a na jej hraniciach (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 3.Účasť osôb so zdravotným postihnutím na európskych voľbách (rozprava)
 4.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  4.1.Politická kríza v Moldavsku po vyhlásení volieb starostu mesta Kišiňov za neplatné (rozprava)
  4.2.Somálsko (rozprava)
  4.3.Burundi (rozprava)
 5.Pokračovanie prerušeného rokovania
 6.Hlasovanie
  6.1.Politická kríza v Moldavsku po vyhlásení volieb starostu mesta Kišiňov za neplatné (RC-B8-0322/2018, B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018, B8-0332/2018) (hlasovanie)
  6.2.Somálsko (RC-B8-0323/2018, B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018, B8-0334/2018) (hlasovanie)
  6.3.Burundi (RC-B8-0333/2018, B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018, B8-0339/2018) (hlasovanie)
  6.4.Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu (A8-0245/2018 - Axel Voss) (hlasovanie)
  6.5.Európska iniciatíva občanov (A8-0226/2018 - György Schöpflin) (hlasovanie)
  6.6.Začatie automatizovanej výmeny údajov o DNA v Chorvátsku (A8-0225/2018 - Jaromír Štětina) (hlasovanie)
  6.7.Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) (A8-0322/2017 - Kinga Gál) (hlasovanie)
  6.8.Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS): úlohy Europolu (A8-0323/2017 - Kinga Gál) (hlasovanie)
  6.9.Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (A8-0211/2017 - Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth) (hlasovanie)
  6.10.Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (A8-0404/2017 - Monica Macovei) (hlasovanie)
  6.11.Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg (A8-0247/2018 - Daniele Viotti) (hlasovanie)
  6.12.73. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN (A8-0230/2018 - Eugen Freund) (hlasovanie)
  6.13.Migračná kríza a humanitárna situácia vo Venezuele a na jej hraniciach (RC-B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018) (hlasovanie)
  6.14.Usmernenia pre členské štáty s cieľom zabrániť kriminalizácii humanitárnej pomoci (B8-0314/2018) (hlasovanie)
  6.15.Primeranosť ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (B8-0305/2018) (hlasovanie)
  6.16.Nepriaznivé účinky zákona o dodržiavaní daňových predpisov v prípade zahraničných účtov na občanov EÚ (B8-0306/2018) (hlasovanie)
  6.17.Štatút sociálnych a solidárnych podnikov (A8-0231/2018 - Jiří Maštálka) (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
  7.1.Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (A8-0211/2017 - Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth)
  7.2.Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS): úlohy Europolu (A8-0323/2017 - Kinga Gál)
  7.3.Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg (A8-0247/2018 - Daniele Viotti)
  7.4.73. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN (A8-0230/2018 - Eugen Freund)
  7.5.Migračná kríza a humanitárna situácia vo Venezuele a na jej hraniciach (RC-B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018)
  7.6.Usmernenia pre členské štáty s cieľom zabrániť kriminalizácii humanitárnej pomoci (B8-0314/2018)
  7.7.Primeranosť ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (B8-0305/2018)
  7.8.Nepriaznivé účinky zákona o dodržiavaní daňových predpisov v prípade zahraničných účtov na občanov EÚ (B8-0306/2018)
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 9.Pokračovanie prerušeného rokovania
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 11.Väčšie interpelácie (rozprava)
  11.1.Porušovanie základných ľudských práv žien v Pakistane
 12.Petície: pozri zápisnicu
 13.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 14.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 15.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 16.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 17.Skončenie rokovania
 18.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (627 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2927 kb)
Posledná úprava: 21. septembra 2018Právne oznámenie