Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Maandag 10 september 2018 - Straatsburg Herziene uitgave

9. Verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement): zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
Laatst bijgewerkt op: 9 november 2018Juridische mededeling