Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 10. syyskuuta 2018 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 6.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 7.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 8.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla): ks. pöytäkirja
 9.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen (työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohta): ks. pöytäkirja
 10.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 11.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla): ks. pöytäkirja
 12.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 13.Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 14.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 15.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja: ks. pöytäkirja
 16.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 17.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 18.Käsittelyjärjestys
 19.Euroopan solidaarisuusjoukot (keskustelu)
 20.Rakenneuudistusten tukiohjelma: rahoituspuitteet ja yleistavoite (keskustelu)
 21.EU:n koheesiopolitiikan vaikutukset Pohjois-Irlantiin (keskustelu)
 22.Kreikkaa koskevat erityistoimenpiteet (keskustelu)
 23.Maastopalot Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018 (keskustelu)
 24.Keinot loukkaantumisesta tai sairaudesta toipuvien työntekijöiden integroimiseksi uudelleen laadukkaisiin työpaikkoihin (lyhyt esittely)
 25.Toimenpiteet kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja torjumiseksi työpaikoilla, julkisissa tiloissa ja poliittisessa elämässä EU:ssa (lyhyt esittely)
 26.Unionin ja kolmansien maiden väliset suhteet rahoituspalvelujen sääntelyn ja valvonnan osalta (lyhyt esittely)
 27.Kielellinen tasa-arvo digitaaliajalla (lyhyt esittely)
 28.Luonnonvarojen avoin ja vastuullinen hallinta kehitysmaissa: esimerkkinä metsät (lyhyt esittely)
 29.Kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-alueilla (lyhyt esittely)
 30.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 31.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 32.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (536 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2814 kb)
Päivitetty viimeksi: 9. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus