Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 10 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Pirmininko pareiškimas
 4.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 5.Parlamento sudėtis (žr. protokolą)
 6.Igaliojimų tikrinimas (žr. protokola)
 7.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokola)
 8.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (žr. protokola)
 9.Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 2 dalis) (žr. protokola)
 10.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis) (žr. protokola)
 11.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis) (žr. protokola)
 12.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai) (žr. protokola)
 13.Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis) (gauti klausimai) (žr. protokola)
 14.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokolą) (žr. protokola)
 15.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis) (žr. protokola)
 16.Veiksmai įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas: žr. protokolą
 17.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 18.Darbų programa
 19.Europos solidarumo korpusas (diskusijos)
 20.Struktūrinių reformų rėmimo programa: finansinis paketas ir bendrasis tikslas (diskusijos)
 21.ES sanglaudos politikos poveikis Šiaurės Airijai (diskusijos)
 22.Graikijai skirtos specialios priemonės (diskusijos)
 23.2018 m. liepos mėn. Matyje (Graikijos Atikos regionas) įvykę gaisrai ir ES atsakas (diskusijos)
 24.Po sužalojimo ir ligos sveikstančių darbuotojų reintegracijos į kokybiškas darbo vietas būdai (trumpas pristatymas)
 25.Bauginimo ir seksualinio priekabiavimo darbe, viešose vietose ir politiniame gyvenime ES prevencijos ir kovos su jais priemonės (trumpas pristatymas)
 26.ES ir trečiųjų valstybių santykiai, susiję su finansinių paslaugų reguliavimu ir priežiūra (trumpas pristatymas)
 27.Kalbų lygybė skaitmeniniame amžiuje (trumpas pristatymas)
 28.Skaidrus ir atsakingas gamtos išteklių valdymas besivystančiose šalyse. Miškai (trumpas pristatymas)
 29.Ekonomikos augimo ir sanglaudos skatinimas ES pasienio regionuose (trumpas pristatymas)
 30.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 31.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 32.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (536 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (2814 kb)
Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 9 d.Teisinis pranešimas