Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Pondelok, 10. septembra 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenie predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 6.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca: pozri zápisnicu
 7.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 8.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 9.Žiadosť o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 10.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 11.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 12.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 13.Väčšie interpelácie článok 130b rokovacieho poriadku (predloženie): pozri zápisnicu
 14.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 15.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 16.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 17.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 18.Program práce
 19.Európsky zbor solidarity (rozprava)
 20.Program na podporu štrukturálnych reforiem: finančné krytie a všeobecný cieľ (rozprava)
 21.Dosah politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko (rozprava)
 22.Osobitné opatrenia pre Grécko (rozprava)
 23.Požiare v meste Mati v regióne Atika (Grécko) v júli 2018 a reakcia EÚ (rozprava)
 24.Spôsoby znovuzačlenenia pracovníkov zotavujúcich sa po zranení a chorobe do kvalitného zamestnania (stručná prezentácia)
 25.Opatrenia na predchádzanie šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku, vo verejných priestoroch a v politickom živote v EÚ a boj proti týmto javom (stručná prezentácia)
 26.Vzťahy medzi EÚ a tretími krajinami v oblasti regulácie finančných služieb a dohľadu nad nimi (stručná prezentácia)
 27.Rovnosť jazykov v digitálnom veku (stručná prezentácia)
 28.Transparentné a zodpovedné hospodárenie s prírodnými zdrojmi v rozvojových krajinách: prípad lesov (stručná prezentácia)
 29.Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ (stručná prezentácia)
 30.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 31.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 32.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (536 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2814 kb)
Posledná úprava: 9. novembra 2018Právne oznámenie