Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Wtorek, 11 września 2018 r. - Strasburg Wersja poprawiona

Kontrola środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii (debata)
MPphoto
 
 

  Stanisław Ożóg (ECR), na piśmie. – Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że poprawa kontroli nad przepływem środków pieniężnych między państwami UE wspomaga zwalczanie międzynarodowego terroryzmu i może przeciwdziałać tzw. praniu brudnych pieniędzy. Z tego punktu widzenia obecna inicjatywa ustawodawcza jest bardzo potrzebna - zwłaszcza rozszerzenie zakresu kontroli o czeki podróżne, akcje na okaziciela czy złoto. Popieram jednak ograniczenie kontroli kart przedpłaconych do wyłącznie anonimowych (nierejestrowanych) kart przedpłaconych. Jest to rozsądny kompromis między zwiększaniem restrykcji nadzorczych a poszanowaniem swobód obywatelskich. Nie popieram natomiast poprawki w Art. 12 ustęp 4, przewidującej utworzenie z inicjatywy Komisji unijnej jednostki analityki finansowej. Uważam, że projekt ten powinien wzmacniać działania i koordynację narodowych jednostek analitycznych, bez wprowadzania dodatkowego narzędzia harmonizującego. Nie jestem w związku z tym również entuzjastą harmonizacji sankcji krajowych; lepszym rozwiązaniem byłoby np. ustanowienie wysokich progów minimalnych za tego rodzaju przestępstwa, a nie pełne ich ujednolicenie na terytorium UE. Zgadzam się również z diagnozą sprawozdawcy co do potrzeby szkoleń dla pracowników organów celnych i innych organów krajowych, dotyczących sposobów identyfikowania gotówkowego prania pieniędzy. Na uznanie zasługuje również fakt, że nasze poprawki uwzględniły problem przetwarzania i przechowywania danych osobowych, określając maksymalne terminy ich przetwarzania. W ostatecznym rozrachunku uważam, że tekst sprawozdania zasługujące na moje poparcie w głosowaniu plenarnym.

 
Ostatnia aktualizacja: 6 grudnia 2018Informacja prawna