Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 11. september 2018 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Drøftelse med Grækenlands premierminister, Alexis Tsipras, om Europas fremtid (forhandling)
 3.Højtideligt møde - Libanon
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Valgs prøvelse
 6.Afstemningstid
  6.1.Ligestilling af markinspektioner (A8-0253/2018 - Czesław Adam Siekierski) (afstemning)
  6.2.Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder (A8-0260/2018 - Tom Vandenkendelaere) (afstemning)
  6.3.Gennemførelsesafgørelse om at underkaste de nye psykoaktive stoffer cyclopropylfentanyl og methoxyacetylfentanyl kontrolforanstaltninger (A8-0271/2018 - Branislav Škripek) (afstemning)
  6.4.Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen (A8-0272/2018 - Janusz Lewandowski) (afstemning)
  6.5.Forslag til ændringsbudget nr. 4: anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen (A8-0273/2018 - Siegfried Mureşan) (afstemning)
  6.6.Indvirkningen af EU's samhørighedspolitik på Nordirland (A8-0240/2018 - Derek Vaughan) (afstemning)
  6.7.Særlige foranstaltninger over for Grækenland (A8-0244/2018 - Pascal Arimont) (afstemning)
  6.8.Muligheder for reintegration af arbejdstagere, der er ved at komme sig efter skader og sygdom, til beskæftigelse af høj kvalitet (A8-0208/2018 - Jana Žitňanská) (afstemning)
  6.9.Forholdet mellem EU og tredjelande med hensyn til regulering af og kontrol med finansielle tjenesteydelser (A8-0263/2018 - Brian Hayes) (afstemning)
  6.10.Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseområder (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman) (afstemning)
  6.11.Det Europæiske Solidaritetskorps (A8-0060/2018 - Helga Trüpel) (afstemning)
  6.12.Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić) (afstemning)
  6.13.Euratomprogrammet, som komplementerer rammeprogrammet Horisont 2020 (A8-0258/2018 - Rebecca Harms) (afstemning)
  6.14.Foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen, i det offentlige rum og i det politiske liv i EU (A8-0265/2018 - Pina Picierno) (afstemning)
  6.15.Ligebehandling af sprog i den digitale tidsalder (A8-0228/2018 - Jill Evans) (afstemning)
  6.16.Gennemsigtig og ansvarlig forvaltning af naturressourcer i udviklingslandene: skove (A8-0249/2018 - Heidi Hautala) (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
  7.1.Indvirkningen af EU's samhørighedspolitik på Nordirland (A8-0240/2018 - Derek Vaughan)
  7.2.Særlige foranstaltninger over for Grækenland (A8-0244/2018 - Pascal Arimont)
  7.3.Muligheder for reintegration af arbejdstagere, der er ved at komme sig efter skader og sygdom, til beskæftigelse af høj kvalitet (A8-0208/2018 - Jana Žitňanská)
  7.4.Forholdet mellem EU og tredjelande med hensyn til regulering af og kontrol med finansielle tjenesteydelser (A8-0263/2018 - Brian Hayes)
  7.5.Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseområder (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman)
  7.6.Det Europæiske Solidaritetskorps (A8-0060/2018 - Helga Trüpel)
  7.7.Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić)
  7.8.Foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen, i det offentlige rum og i det politiske liv i EU (A8-0265/2018 - Pina Picierno)
  7.9.Ligebehandling af sprog i den digitale tidsalder (A8-0228/2018 - Jill Evans)
  7.10.Gennemsigtig og ansvarlig forvaltning af naturressourcer i udviklingslandene: skove (A8-0249/2018 - Heidi Hautala)
 8.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 11.Situationen i Ungarn (forhandling)
 12.Ophavsret på det digitale indre marked (forhandling)
 13.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 14.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 137, stk. 2) (godkendelse): se protokollen
 15.Automatvåbensystemer (forhandling)
 16.Status for forbindelserne mellem EU og USA (forhandling)
 17.Meddelelse fra formanden: se protokollen
 18.Nødsituationen i Libyen og Middelhavet (forhandling)
 19.Truslen om nedrivning af Khan al-Ahmar og andre beduinlandsbyer (forhandling) (forhandling)
 20.Status for forbindelserne mellem EU og Kina (forhandling)
 21.Kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen (forhandling)
 22.Strafferetlig forfølgelse af hvidvask af penge (forhandling)
 23.Modtagne dokumenter: se protokollen
 24.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 25.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (1150 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (5246 kb)
Seneste opdatering: 6. december 2018Juridisk meddelelse