Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština (výběr)
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Středa, 12. září 2018 - Štrasburk Revidované vydání

Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství - Možnosti řešení otázek na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů (rozprava)
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), písemně. – Stalo se zvykem, že v zásadních dokumentech týkajících se recyklace a materiálových toků je zdůrazňována nutnost přechodu z lineárního hospodářství na oběhové. Vzhledem k faktu, že základními materiály různých plastových výrobků jsou odlišné uhlovodíky, není nikterak jednoduché, zejména pokud se týče obalových materiálů v maloobchodě, zajistit třídění podle chemického složení, které je pro recyklaci důležitým předpokladem. Logicky je tedy první prioritou snaha předcházet vzniku plastového odpadu, druhou prioritou je opětné použití a třetí pak recyklace. K tomu je samozřejmě nutné použití vhodné technologie pro sběr a třídění. Dnes se v EU sbírá k recyklaci pouhých 30 % plastových odpadů. 31 % plastů je skládkováno a 39 % se spaluje. Protože do roku 2030 budou v celé EU platit předpisy znemožňující skládkování plastů, je nutné zvýšit možnosti opětovného použití obalů a recyklovatelnosti. Komise je vyzvána, aby do roku 2020 zavedla zákaz mikroplastů v řadě výrobků a zároveň stanovila požadavky, které zajistí snížení jejich uvolňování z nejrůznějších materiálů. V programu Horizont 2020 má být vyčleněno 100 milionů EUR pro výzkum v oblasti třídění, recyklace a využívání zdrojů plastů. Výše zmíněné aktivity uváděné ve zprávě, stejně jako zařazení programu „Oceán bez plastů“ proto vřele podporuji.

 
Poslední aktualizace: 13. listopadu 2018Právní upozornění