Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 12 септември 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Състоянието на Съюза (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)
 6.Време за гласуване
  6.1.Номинални количества за пускане на пазара в Съюза на еднократно дестилирано шочу (A8-0255/2018 - Adina-Ioana Vălean) (гласуване)
  6.2.Изменение на Меморандума за сътрудничество между САЩ и ЕС (разгръщане на системите за управление на въздушното движение) (A8-0214/2018 - Rolandas Paksas) (гласуване)
  6.3.Споразумение за въздушен транспорт между Канада и ЕС (присъединяване на Хърватия) (A8-0256/2018 - Francisco Assis) (гласуване)
  6.4.Авторското право в цифровия единен пазар (A8-0245/2018 - Axel Voss) (гласуване)
  6.5.Контрол на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него (A8-0394/2017 - Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar) (гласуване)
  6.6.Борба по наказателноправен ред с изпирането на пари (A8-0405/2017 - Ignazio Corrao) (гласуване)
  6.7.Положението в Унгария (A8-0250/2018 - Judith Sargentini) (гласуване)
  6.8.Автономни оръжейни системи (RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018) (гласуване)
  6.9.Актуално състояние на отношенията между ЕС и САЩ (A8-0251/2018 - Elmar Brok) (гласуване)
  6.10.Актуално състояние на отношенията между ЕС и Китай (A8-0252/2018 - Bas Belder) (гласуване)
 7.Обяснение на вот
  7.1.Авторското право в цифровия единен пазар (A8-0245/2018 - Axel Voss)
  7.2.Контрол на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него (A8-0394/2017 - Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar)
  7.3.Борба по наказателноправен ред с изпирането на пари (A8-0405/2017 - Ignazio Corrao)
  7.4.Положението в Унгария (A8-0250/2018 - Judith Sargentini)
  7.5.Автономни оръжейни системи (RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018)
  7.6.Актуално състояние на отношенията между ЕС и САЩ (A8-0251/2018 - Elmar Brok)
  7.7.Актуално състояние на отношенията между ЕС и Китай (A8-0252/2018 - Bas Belder)
 8.Поправки и намерения за гласуване: вж. протокола
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 11.Бъдещето на пенсиите: борба с приватизацията и укрепване на публичните универсални системи за социална сигурност (разискване по актуални въпроси)
 12.Представяне от Съвета на неговата позиция относно проекта на общ бюджет за финансовата 2019 година (разискване)
 13.Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и свободното движение на такива данни (разискване)
 14.Eвропейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика - Варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците (разискване)
 15.Състав на политическите групи: вж. протокола
 16.Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР) (разискване)
 17.Единен цифров портал (разискване)
 18.Европа в движение: програма за бъдещето на мобилността в ЕС (разискване)
 19.Внасяне на документи: вж. протокола
 20.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета: вж. протокола
 21.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 22.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (1094 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (4944 kb)
Последно осъвременяване: 13 ноември 2018 г.Правна информация