Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 12 september 2018 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Staat van de Unie (debat)
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement)
 6.Stemmingen
  6.1.In de Unie in de handel te brengen nominale hoeveelheden van éénmaal gedistilleerde shochu (A8-0255/2018 - Adina-Ioana Vălean) (stemming)
  6.2.Amendement op het Memorandum van samenwerking tussen de VS en de EU (inzet van luchtverkeersbeveiligingssystemen) (A8-0214/2018 - Rolandas Paksas) (stemming)
  6.3.Luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de EU (toetreding van Kroatië) (A8-0256/2018 - Francisco Assis) (stemming)
  6.4.Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (A8-0245/2018 - Axel Voss) (stemming)
  6.5.Controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten (A8-0394/2017 - Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar) (stemming)
  6.6.Strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld (A8-0405/2017 - Ignazio Corrao) (stemming)
  6.7.De situatie in Hongarije (A8-0250/2018 - Judith Sargentini) (stemming)
  6.8.Autonome wapensystemen (RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018) (stemming)
  6.9.Stand van de betrekkingen tussen de EU en de VS (A8-0251/2018 - Elmar Brok) (stemming)
  6.10.Stand van de betrekkingen tussen de EU en China (A8-0252/2018 - Bas Belder) (stemming)
 7.Stemverklaringen
  7.1.Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (A8-0245/2018 - Axel Voss)
  7.2.Controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten (A8-0394/2017 - Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar)
  7.3.Strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld (A8-0405/2017 - Ignazio Corrao)
  7.4.De situatie in Hongarije (A8-0250/2018 - Judith Sargentini)
  7.5.Autonome wapensystemen (RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018)
  7.6.Stand van de betrekkingen tussen de EU en de VS (A8-0251/2018 - Elmar Brok)
  7.7.Stand van de betrekkingen tussen de EU en China (A8-0252/2018 - Bas Belder)
 8.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 11.De toekomst van de pensioenen: tegengaan van privatisering en versterking van openbare universele socialezekerheidsstelsels (actualiteitendebat)
 12.Presentatie door de Raad van zijn standpunt inzake het ontwerp van algemene begroting – begrotingsjaar 2019 (debat)
 13.De bescherming van personen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie, alsmede het vrije verkeer van die gegevens (debat)
 14.Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie - Opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving (debat)
 15.Samenstelling fracties: zie notulen
 16.Een Europees "één gezondheid"-actieplan tegen antimicrobiële resistentie (debat)
 17.Eén digitale toegangspoort (debat)
 18.Europa in beweging: agenda voor de toekomst van de mobiliteit in de EU (debat)
 19.Ingekomen stukken: zie notulen
 20.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten: zie notulen
 21.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 22.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (1094 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (4944 kb)
Laatst bijgewerkt op: 13 november 2018Juridische mededeling