Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 13. september 2018 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Brandene ved Mati i Attika-regionen i Grækenland i juli 2018 og EU's indsats (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Truslen om nedrivning af Khan al-Ahmar og andre beduinlandsbyer (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Gennemførelse af forordningen om plantebeskyttelsesmidler (forhandling)
 5.To forskellige kvaliteter af produkter i det indre marked (forhandling)
 6.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  6.1.Uganda, arrestationer af parlamentarikere tilhørende oppositionen
  6.2.Myanmar, især sagerne om journalisterne Wa Lone og Kyaw Soe Oo
  6.3.Cambodja, især sagen om Kem Sokha
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Tale ved Zoran Zaev, premierminister for den tidligere jugoslaviske republik Makedonien
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Afstemningstid
  10.1.Uganda, arrestationer af parlamentarikere tilhørende oppositionen (RC-B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018)
  10.2.Myanmar, især sagerne om journalisterne Wa Lone og Kyaw Soe Oo (RC-B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018)
  10.3.Cambodja, især sagen om Kem Sokha (RC-B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018)
  10.4.Samarbejdsaftale mellem Eurojust og Albanien (A8-0275/2018 - Laura Ferrara)
  10.5.Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer og fri udveksling af sådanne oplysninger (A8-0313/2017 - Cornelia Ernst)
  10.6.En fælles digital portal (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)
  10.7.Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)
  10.8.Brandene ved Mati i Attika-regionen i Grækenland i juli 2018 og EU's indsats (RC-B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018, B8-0394/2018)
  10.9.Truslen om nedrivning af Khan al-Ahmar og andre beduinlandsbyer (B8-0383/2018, RC-B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018, B8-0389/2018)
  10.10.En EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi (A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker)
  10.11.Løsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen (B8-0363/2018)
  10.12.En europæisk One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens (A8-0257/2018 - Karin Kadenbach)
  10.13.Et mobilt Europa: en dagsorden for fremtidens mobilitet i EU (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)
  10.14.Gennemførelse af forordningen om plantebeskyttelsesmidler (A8-0268/2018 - Pavel Poc)
  10.15.To forskellige kvaliteter af produkter i det indre marked (A8-0267/2018 - Olga Sehnalová)
 11.Stemmeforklaringer
  11.1.Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer og fri udveksling af sådanne oplysninger (A8-0313/2017 - Cornelia Ernst)
  11.2.En fælles digital portal (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)
  11.3.En EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi (A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker)
  11.4.En europæisk One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens (A8-0257/2018 - Karin Kadenbach)
  11.5.Et mobilt Europa: en dagsorden for fremtidens mobilitet i EU (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)
  11.6.Gennemførelse af forordningen om plantebeskyttelsesmidler (A8-0268/2018 - Pavel Poc)
  11.7.To forskellige kvaliteter af produkter i det indre marked (A8-0267/2018 - Olga Sehnalová)
 12.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 13.Genoptagelse af mødet
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 15.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 16.Større forespørgsler (forhandling)
 17.Modtagne dokumenter: se protokollen
 18.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 19.Andragender (jf. protokollen)
 20.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde: se protokollen
 21.Tidsplan for kommende møder: se protokollen
 22.Hævelse af mødet
 23.Afbrydelse af sessionen
Forhandlinger
Revideret udgave (629 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (3001 kb)
Seneste opdatering: 7. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik