Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 13 september 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Genomförandet av förordningen om växtskyddsmedel (debatt)
 5.Olika kvalitet på produkter på den inre marknaden (debatt)
 6.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  6.1.Uganda, gripanden av parlamentariker från oppositionen
  6.2.Burma/Myanmar, särskilt fallet med journalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oo
  6.3.Kambodja, särskilt fallet Kem Sokha
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Tal av Zoran Zaev, f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens premiärminister
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Omröstning
  10.1.Uganda, gripanden av parlamentariker från oppositionen (RC-B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018)
  10.2.Burma/Myanmar, särskilt fallet med journalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oo (RC-B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018)
  10.3.Kambodja, särskilt fallet Kem Sokha (RC-B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018)
  10.4.Avtal om samarbete mellan Eurojust och Albanien (A8-0275/2018 - Laura Ferrara)
  10.5.Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer och det fria flödet av sådana uppgifter (A8-0313/2017 - Cornelia Ernst)
  10.6.Gemensam digital ingång (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)
  10.7.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)
  10.8.Bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (RC-B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018, B8-0394/2018)
  10.9.Hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (B8-0383/2018, RC-B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018, B8-0389/2018)
  10.10.En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi (A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker)
  10.11.Åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall (B8-0363/2018)
  10.12.En europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens (A8-0257/2018 - Karin Kadenbach)
  10.13.Europa på väg: en agenda för framtidens rörlighet i EU (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)
  10.14.Genomförandet av förordningen om växtskyddsmedel (A8-0268/2018 - Pavel Poc)
  10.15.Olika kvalitet på produkter på den inre marknaden (A8-0267/2018 - Olga Sehnalová)
 11.Röstförklaringar
  11.1.Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer och det fria flödet av sådana uppgifter (A8-0313/2017 - Cornelia Ernst)
  11.2.Gemensam digital ingång (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)
  11.3.En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi (A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker)
  11.4.En europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens (A8-0257/2018 - Karin Kadenbach)
  11.5.Europa på väg: en agenda för framtidens rörlighet i EU (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)
  11.6.Genomförandet av förordningen om växtskyddsmedel (A8-0268/2018 - Pavel Poc)
  11.7.Olika kvalitet på produkter på den inre marknaden (A8-0267/2018 - Olga Sehnalová)
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 15.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 16.Större interpellationer (debatt)
 17.Inkomna dokument: se protokollet
 18.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 19.Framställningar: se protokollet
 20.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 21.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 22.Avslutande av sammanträdet
 23.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (629 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (3001 kb)
Senaste uppdatering: 7 januari 2019Rättsligt meddelande