Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
It-Tlieta, 2 ta' Ottubru 2018 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 3.Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tat-18 u d-19 ta' Ottubru (dibattitu)
 4.Seduta solenni - Monténégro
 5.Tkomplija tas-seduta
 6.Avviżi mill-Presidenza
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  7.1.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Georgios Kyrtsos (A8-0291/2018 - Laura Ferrara) (votazzjoni)
  7.2.Pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżenti minn dik il-ħtieġa (A8-0290/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (votazzjoni)
  7.3.Ftehim UE-Marokk għal kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika: it-termini u l-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni tal-Marokk fis-Sħubija fir-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) (A8-0281/2018 - Aldo Patriciello) (votazzjoni)
  7.4.Ftehim UE-Kanada dwar it-trasport bl-ajru (A8-0254/2018 - Francisco Assis) (votazzjoni)
  7.5.Proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2006/112/KE u 2008/118/KE dwar l-inklużjoni tal-muniċipalità Taljana ta' Campione d'Italia u l-ilmijiet Taljani tal-Lag ta' Lugano fit-territorju doganali tal-Unjoni u fl-applikazzjoni territorjali tad-Direttiva 2008/118/KE (A8-0284/2018 - Roberto Gualtieri) (votazzjoni)
  7.6.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Applikazzjoni EGF/2018/001 NL/Attivitajiet ta' servizzi finanzjarji (A8-0294/2018 - Ivana Maletić) (votazzjoni)
  7.7.Il-forniment ta' servizzi tal-media awdjoviżiva (A8-0192/2017 - Sabine Verheyen, Petra Kammerevert) (votazzjoni)
  7.8.Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 5/2018: kanċellazzjoni tar-riżerva relatata mas-sostenn lit-Turkija mill-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni u t-tisħiħ tal-Istrument Ewropew tal-Viċinat u tal-Għajnuna Umanitarja għal azzjonijiet urġenti oħra (A8-0292/2018 - Siegfried Mureşan)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 10.Tkomplija tas-seduta
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 12.Il-kontribut tal-UE għal Strument Vinkolanti tan-NU dwar korporazzjonijiet transnazzjonali u intrapriżi kummerċjali oħra b'karatteristiċi transnazzjonali fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem (dibattitu)
 13.Appoġġ tal-UE lill-UNRWA, wara l-irtirar tal-appoġġ finanzjarju lill-UNRWA min-naħa tal-Istati Uniti (dibattitu)
 14.Is-sitwazzjoni fil-Jemen (dibattitu)
 15.Standards ta' rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda (dibattitu)
 16.L-armonizzazzjoni u s-simplifikazzjoni ta' ċerti regoli tas-sistema tal-VAT - Ir-rati tat-taxxa fuq il-valur miżjud (dibattitu)
 17.Żieda fil-vjolenza neofaxxista fl-Ewropa (dibattitu)
 18.Tneħħija tad-drittijiet tal-vot fl-UE (dibattitu)
 19.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 20.Għeluq tas-seduta
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (912 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (4350 kb)
Aġġornata l-aħħar: 7 ta' Jannar 2019Avviż legali