Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

7.10. Καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης και προστασία των ιδίων πόρων της ΕΕ (B8-0400/2018) (ψηφοφορία)
PV
Τελευταία ενημέρωση: 9 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου