Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 4 oktober 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga rättigheter (ingivna resolutionsförslag)
 3.Situationen i Jemen (ingivna resolutionsförslag)
 4.Paketet om strategin för offentlig upphandling (debatt)
 5.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  5.1.Försämringen av mediefriheten i Vitryssland, särskilt fallet Charta 97
  5.2.Förenade Arabemiraten, särskilt situationen för människorättsförsvararen Ahmed Mansoor
  5.3.Utbredda godtyckliga frihetsberövanden av uigurer och kazaker i Uiguriska autonoma regionen Xinjiang
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Omröstning
  7.1.Försämringen av mediefriheten i Vitryssland, särskilt fallet Charta 97 (RC-B8-0451/2018, B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, B8-0457/2018) (omröstning)
  7.2.Förenade Arabemiraten, särskilt situationen för människorättsförsvararen Ahmed Mansoor (RC-B8-0456/2018, B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, B8-0469/2018) (omröstning)
  7.3.Utbredda godtyckliga frihetsberövanden av uigurer och kazaker i Uiguriska autonoma regionen Xinjiang (RC-B8-0460/2018, B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018) (omröstning)
  7.4.Paketet om strategin för offentlig upphandling (A8-0229/2018 - Carlos Coelho) (omröstning)
  7.5.EU:s byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) (A8-0320/2017 - Axel Voss) (omröstning)
  7.6.Ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande (A8-0001/2018 - Nathalie Griesbeck) (omröstning)
  7.7.Fritt flöde av icke-personuppgifter i Europeiska unionen (A8-0201/2018 - Anna Maria Corazza Bildt) (omröstning)
  7.8.EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga rättigheter (B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018) (omröstning)
  7.9.Situationen i Jemen (RC-B8-0444/2018, B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018) (omröstning)
  7.10.Att bekämpa tullbedrägerier och skydda EU:s egna medel (B8-0400/2018) (omröstning)
 8.Röstförklaringar
  8.1.Paketet om strategin för offentlig upphandling (A8-0229/2018 - Carlos Coelho)
  8.2.EU:s byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) (A8-0320/2017 - Axel Voss)
  8.3.Fritt flöde av icke-personuppgifter i Europeiska unionen (A8-0201/2018 - Anna Maria Corazza Bildt)
  8.4.EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga rättigheter (B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018)
  8.5.Situationen i Jemen (RC-B8-0444/2018, B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018)
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.Djurs välbefinnande, användning av antimikrobiella medel och miljöpåverkan av industriell slaktkycklinguppfödning (debatt)
 13.Framställningar: se protokollet
 14.Inkomna dokument: se protokollet
 15.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 16.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 18.Avslutande av sammanträdet
 19.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (550 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2532 kb)
Senaste uppdatering: 9 januari 2019Rättsligt meddelande