Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δηλώσεις της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Αίτηση για άρση της ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 10.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Διάταξη των εργασιών
 13.Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή στο Κατοβίτσε, Πολωνία (COP24) - 14η σύνοδος της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλομορφία (COP14) (συζήτηση)
 14.Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα (συζήτηση)
 15.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (συζήτηση)
 17.Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον (συζήτηση)
 18.Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (συνοπτική παρουσίαση)
 19.Ο ρόλος της οικονομικής συμμετοχής των εργαζομένων στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην επαναδραστηριοποίηση των ανέργων (συνοπτική παρουσίαση)
 20.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (548 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2823 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 12 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου