Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 22 oktober 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 6.Valprövning: se protokollet
 7.Begäran om upphävande av immunitet: se protokollet
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 9.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 10.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 11.Inkomna dokument: se protokollet
 12.Arbetsplan
 13.FN:s klimatkonferens 2018 i Katowice, Polen (COP24) - 14:e mötet inom ramen för konventionen om biologisk mångfald (COP14) (debatt)
 14.Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt (debatt)
 15.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 16.Kvaliteten på dricksvatten (debatt)
 17.Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (debatt)
 18.Sysselsättnings- och socialpolitik i euroområdet (kortfattad redogörelse)
 19.Rollen för anställdas finansiella deltagande i skapandet av arbetstillfällen och återaktivering av de arbetslösa (kortfattad redogörelse)
 20.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 22.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (548 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2823 kb)
Senaste uppdatering: 12 december 2018Rättsligt meddelande