Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Вторник, 23 октомври 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 3.Използването на данните на потребителите на Фейсбук от Кеймбридж Аналитика и отражението му върху защитата на личните данни (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Разискване с участието на президента на Румъния, Клаус Йоханис, относно бъдещето на Европа (разискване)
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Време за гласуване
  7.1.Консултация във връзка с имунитета на Алфонсо Луиджи Мара (A8-0325/2018 - Gilles Lebreton) (гласуване)
  7.2.Искане за снемане на имунитета на Манолис Кефалоянис (A8-0333/2018 - Jean-Marie Cavada) (гласуване)
  7.3.Електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз (A8-0323/2018 - Pavel Svoboda) (гласуване)
  7.4.Споразумение между Европейския съюз и Бахамската общност за изменение на Споразумението между Европейската общност и Бахамската общност за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване (A8-0304/2018 - Emilian Pavel) (гласуване)
  7.5.Споразумение между Европейския съюз и Република Мавриций за изменение на Споразумението между Европейската общност и Република Мавриций за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване (A8-0303/2018 - Emilian Pavel) (гласуване)
  7.6.Споразумение между Европейския съюз и Антигуа и Барбуда за изменение на Споразумението между Европейската общност и Антигуа и Барбуда за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване (A8-0305/2018 - Emilian Pavel) (гласуване)
  7.7.Споразумение между Европейския съюз и Федерация Сейнт Китс и Невис за изменение на Споразумението между Европейската общност и Федерация Сейнт Китс и Невис за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване (A8-0306/2018 - Emilian Pavel) (гласуване)
  7.8.Споразумение между Европейския съюз и Барбадос за изменение на Споразумението между Европейската общност и Барбадос за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване (A8-0301/2018 - Emilian Pavel) (гласуване)
  7.9.Споразумение между Европейския съюз и Република Сейшели за изменение на Споразумението между Европейската общност и Република Сейшели за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване (A8-0302/2018 - Emilian Pavel) (гласуване)
  7.10.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Португалия - EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel (A8-0311/2018 - José Manuel Fernandes) (гласуване)
  7.11.Назначаване на изпълнителния директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции (A8-0314/2018 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (гласуване)
  7.12.Назначаване на заместник изпълнителния директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции (A8-0312/2018 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (гласуване)
  7.13.Качество на водите, предназначени за консумация от човека (A8-0288/2018 - Michel Dantin) (гласуване)
  7.14.Средствата за икономическо, социално и териториално сближаване и за инвестиции за растеж и работни места (A8-0282/2018 - Iskra Mihaylova) (гласуване)
  7.15.Привеждане в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда (A8-0324/2018 - Adina-Ioana Vălean) (гласуване)
  7.16.Ролята на финансовото участие на работниците и служителите за създаването на работни места и за реинтеграцията на безработните лица на пазара на труда (A8-0293/2018 - Renate Weber) (гласуване)
 8.Обяснение на вот
  8.1.Качество на водите, предназначени за консумация от човека (A8-0288/2018 - Michel Dantin)
  8.2.Ролята на финансовото участие на работниците и служителите за създаването на работни места и за реинтеграцията на безработните лица на пазара на труда (A8-0293/2018 - Renate Weber)
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12.Работна програма на Комисията за 2019 г. (разискване)
 13.Скандалът Cum Ex: финансови престъпления и пропуски в действащата правната рамка (разискване)
 14.Убийството на журналиста Джамал Кашоги в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул (разискване)
 15.Положението в Азовско море (разискване)
 16.Положението във Венесуела (разискване)
 17.Необходимост от всеобхватен механизъм за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (разискване)
 18.Създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система в областта на граничните проверки - Създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси - Използването на Шенгенска информационна система за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави (разискване)
 19.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (разискване)
 20.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (разискване)
 21.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 22.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (1018 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (4837 kb)
Последно осъвременяване: 11 януари 2019 г.Правна информация