Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Úterý, 23. října 2018 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Oprava (článek 231 jednacího řádu): viz zápis
 3.Využívání údajů uživatelů Facebooku společností Cambridge Analytica a dopad na ochranu údajů (rozprava)
 4.Pokračování denního zasedání
 5.Rozprava s rumunským prezidentem Klausem Iohannisem o budoucnosti Evropy (rozprava)
 6.Pokračování denního zasedání
 7.Hlasování
  7.1.Projednání imunity, které požívá Alfonso Luigi Marra (A8-0325/2018 - Gilles Lebreton) (hlasování)
  7.2.Žádost, aby byl Manolis Kefalogiannis zbaven imunity (A8-0333/2018 - Jean-Marie Cavada) (hlasování)
  7.3.Elektronické vydávání Úředního věstníku Evropské unie (A8-0323/2018 - Pavel Svoboda) (hlasování)
  7.4.Dohoda mezi Evropskou unií a Bahamským společenstvím o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (A8-0304/2018 - Emilian Pavel) (hlasování)
  7.5.Dohoda mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (A8-0303/2018 - Emilian Pavel) (hlasování)
  7.6.Dohoda mezi Evropskou unií a Antiguou a Barbudou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (A8-0305/2018 - Emilian Pavel) (hlasování)
  7.7.Dohoda mezi Evropskou unií a Federací Svatý Kryštof a Nevis o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (A8-0306/2018 - Emilian Pavel) (hlasování)
  7.8.Dohoda mezi Evropskou unií a Barbadosem o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (A8-0301/2018 - Emilian Pavel) (hlasování)
  7.9.Dohoda mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (A8-0302/2018 - Emilian Pavel) (hlasování)
  7.10.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (A8-0311/2018 - José Manuel Fernandes) (hlasování)
  7.11.Jmenování výkonného ředitele EFSI (A8-0314/2018 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (hlasování)
  7.12.Jmenování zástupce výkonného ředitele EFSI (A8-0312/2018 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (hlasování)
  7.13.Jakost vody určené k lidské spotřebě (A8-0288/2018 - Michel Dantin) (hlasování)
  7.14.Prostředky na hospodářskou, sociální a územní soudržnost a prostředky na cíl Investice pro růst a zaměstnanost (A8-0282/2018 - Iskra Mihaylova) (hlasování)
  7.15.Sladění povinností podávání zpráv v oblasti politiky životního prostředí (A8-0324/2018 - Adina-Ioana Vălean) (hlasování)
  7.16.Úloha finanční účasti zaměstnanců při vytváření pracovních míst a motivování nezaměstnaných (A8-0293/2018 - Renate Weber) (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
  8.1.Jakost vody určené k lidské spotřebě (A8-0288/2018 - Michel Dantin)
  8.2.Úloha finanční účasti zaměstnanců při vytváření pracovních míst a motivování nezaměstnaných (A8-0293/2018 - Renate Weber)
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 12.Pracovní program Komise na rok 2019 (rozprava)
 13.Skandál s tzv. cum-ex transakcemi: finanční trestná činnost a mezery ve stávajícím právním rámci (rozprava)
 14.Zavraždění novináře Džamála Chášakdžího na konzulátu Saudské Arábie v Istanbulu (rozprava)
 15.Situace v Azovském moři (rozprava)
 16.Situace ve Venezuele (rozprava)
 17.Potřeba komplexního mechanismu pro demokracii, právní stát a základní práva (rozprava)
 18.Zřízení, provoz a využívání Schengenského informačního systému v oblasti hraničních kontrol - Zřízení, provoz a využívání Schengenského informačního systému v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech - Využívání Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (rozprava)
 19.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (rozprava)
 20.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (rozprava)
 21.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 22.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1018 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (4837 kb)
Poslední aktualizace: 11. ledna 2019Právní upozornění