Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština (výběr)
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Středa, 24. října 2018 - Štrasburk Revidované vydání

Hodnocení Lisabonské smlouvy (rozprava na aktuální téma)
MPphoto
 

  Jiří Payne, za skupinu EFDD. – Pane předsedající, v Lisabonské smlouvě není nastavena rovnováha moci, vzájemná kontrola institucí, kterou jinak běžně používáme na úrovni spolků, ústav států i mezinárodních organizací. Začněme od Komise: podle čl. 17 odst. 1 Lisabonské smlouvy „Komise podporuje obecný zájem Unie“. Všimněte si, v celé Lisabonské smlouvě není řečeno, že by Unie měla sloužit lidem, slouží sama sobě. Můžeme to doložit i dalšími citáty. V čl. 17 odst. 3 se píše, že „členové Komise jsou vybíráni tak, aby byli naprosto nezávislí“. Naprosto nezávislými na občanech členských států, na normálních lidech. Výslovně se tam píše: „Komise vykonává své funkce zcela nezávisle. Členové Komise nevyžadují ani nepřijímají pokyny od žádné vlády, orgánu, instituce ani jiného subjektu.“ To znamená, že Komise je zcela odříznutá od lidí. Politický systém, který nebere ohled na zájmy lidí, se považuje za autoritativní systém. Někteří argumentují, že přece členské státy rozhodují o tom, co Komise smí dělat.

Rada: v Lisabonské smlouvě v čl. 4 v odst. 3 stojí: „Členské státy usnadňují Unii plnění jejich úkolů a zdrží se všech opatření, jež by mohla ohrozit dosažení cílů Unie.“ Takže státy nesmějí prosazovat své vlastní zájmy a zájmy svých občanů v Unii. Na tomto místě budu citovat předsedu Evropské komise, pana Junckera. Ke shromáždění předsedů vlád řekl: „Přestaňte naslouchat svým voličům.“ Můžeme takhle pokračovat dál, dokázali bychom, že Lisabonská smlouva je totalitní systém obdobný těm v komunistických zemích.

 
Poslední aktualizace: 8. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí