Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 24 oktober 2018 - Straatsburg Herziene uitgave

3. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (aanneming): zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
Laatst bijgewerkt op: 8 januari 2019Juridische mededeling