Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 24. lokakuuta 2018 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 3.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla) (hyväksyminen): ks. pöytäkirja
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 5.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja: ks. pöytäkirja
 6.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset: ks. pöytäkirja
 7.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 8.Eurooppa-neuvoston päätelmät 17. ja 18. lokakuuta 2018 pidetystä kokouksesta (keskustelu)
 9.Puhemiehen julkilausumat
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Äänestykset
  11.1.Steeve Brioisin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0349/2018 - Tadeusz Zwiefka) (äänestys)
  11.2.Sophie Montelin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0350/2018 - Tadeusz Zwiefka) (äänestys)
  11.3.Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0351/2018 - Heidi Hautala) (äänestys)
  11.4.Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat (äänestys)
  11.5.Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) (äänestys)
  11.6.Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (A8-0300/2018 - Marco Valli) (äänestys)
  11.7.Vastuuvapaus 2016: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (A8-0299/2018 - Bart Staes) (äänestys)
  11.8.Jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävä tuki (A8-0316/2018 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl) (äänestys)
  11.9.Sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Irlannin kanssa (A8-0344/2018 - Branislav Škripek) (äänestys)
  11.10.DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Irlannin kanssa (A8-0343/2018 - Branislav Škripek) (äänestys)
  11.11.Sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Kroatian kanssa (A8-0345/2018 - Branislav Škripek) (äänestys)
  11.12.Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (äänestys)
  11.13.Schengenin tietojärjestelmän perustaminen, toiminta ja käyttö rajatarkastuksissa (A8-0347/2017 - Carlos Coelho) (äänestys)
  11.14.Schengenin tietojärjestelmän perustaminen, toiminta ja käyttö poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä (A8-0349/2017 - Carlos Coelho) (äänestys)
  11.15.Schengenin tietojärjestelmän käyttö laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamisessa (A8-0348/2017 - Jeroen Lenaers) (äänestys)
  11.16.Alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistaminen (A8-0307/2018 - Miguel Viegas) (äänestys)
  11.17.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeenisen maissin NK603 × MON 810 luvan uusiminen (B8-0490/2018) (äänestys)
  11.18.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeenisen maissin MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 hyväksyminen (B8-0491/2018) (äänestys)
 12.Istunnon jatkaminen
 13.Äänestysselitykset
  13.1.Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig)
  13.2.Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen (A8-0317/2018 - Frédérique Ries)
  13.3.Vastuuvapaus 2016: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (A8-0299/2018 - Bart Staes)
 14.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 15.Istunnon jatkaminen
 16.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 17.Lissabonin sopimuksen arviointi (ajankohtainen keskustelu)
 18.Tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2017 vuosikertomuksen esittely (keskustelu)
 19.Kulttuuriesineiden tuonti (keskustelu)
 20.Ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevat luvat ja valvonta - Eläinlääkkeet - Lääkerehun valmistus, markkinoille saattaminen ja käyttö (keskustelu)
 21.Verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä (keskustelu)
 22.Valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 23.Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen (keskustelu)
 24.Tutkintojen automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen edistäminen (keskustelu)
 25.Unionin REACH-asetuksen täytäntöönpanon vakava laiminlyönti ja testaamattomien kemikaalien käyttö EU:ssa (keskustelu)
 26.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 27.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1047 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (4959 kb)
Päivitetty viimeksi: 8. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus