Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Trečiadienis, 2018 m. spalio 24 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis) (žr. protokola)
 3.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (patvirtinimas) (žr. protokola)
 4.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokolą) (žr. protokola)
 5.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis) (žr. protokola)
 6.Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto (žr. protokola)
 7.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 8.2018 m. spalio 17–18 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (diskusijos)
 9.Pirmininko pareiškimai
 10.Posėdžio atnaujinimas
 11.Balsuoti skirtas laikas
  11.1.Prašymas atšaukti Steeve'o Briois (Steeve Briois) imunitetą (A8-0349/2018 - Tadeusz Zwiefka) (balsavimas)
  11.2.Prašymas atšaukti Sophie Montel imunitetą (A8-0350/2018 - Tadeusz Zwiefka) (balsavimas)
  11.3.Prašymas atšaukti Georgioso Kyrtsoso (Georgios Kyrtsos) imunitetą (A8-0351/2018 - Heidi Hautala) (balsavimas)
  11.4.2019 m. Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas. Visi skirsniai (balsavimas)
  11.5.Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) (balsavimas)
  11.6.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba (A8-0300/2018 - Marco Valli) (balsavimas)
  11.7.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (A8-0299/2018 - Bart Staes) (balsavimas)
  11.8.Parama struktūrinėms reformoms valstybėse narėse (A8-0316/2018 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl) (balsavimas)
  11.9.Automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Airijoje pradžia (A8-0344/2018 - Branislav Škripek) (balsavimas)
  11.10.Automatinio keitimosi DNR duomenimis Airijoje pradžia (A8-0343/2018 - Branislav Škripek) (balsavimas)
  11.11.Automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Kroatijoje pradžia (A8-0345/2018 - Branislav Škripek) (balsavimas)
  11.12.Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (balsavimas)
  11.13.Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimas, eksploatavimas ir naudojimas patikrinimams kertant sieną (A8-0347/2017 - Carlos Coelho) (balsavimas)
  11.14.Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimas, eksploatavimas ir naudojimas policijos ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose (A8-0349/2017 - Carlos Coelho) (balsavimas)
  11.15.Šengeno informacinės sistemos naudojimas neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo tikslams (A8-0348/2017 - Jeroen Lenaers) (balsavimas)
  11.16.Akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų suderinimas (A8-0307/2018 - Miguel Viegas) (balsavimas)
  11.17.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimo naudoti genetiškai modifikuotus kukurūzus NK603 × MON 810 atnaujinimas (B8-0490/2018) (balsavimas)
  11.18.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimas naudoti genetiškai modifikuotus kukurūzus MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (B8-0491/2018) (balsavimas)
 12.Posėdžio atnaujinimas
 13.Paaiškinimai dėl balsavimo
  13.1.Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig)
  13.2.Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas (A8-0317/2018 - Frédérique Ries)
  13.3.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (A8-0299/2018 - Bart Staes)
 14.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 15.Posėdžio atnaujinimas
 16.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 17.Lisabonos sutarties vertinimas (diskusija aktualia tema)
 18.Audito Rūmų 2017 m. metinės ataskaitos pristatymas (diskusijos)
 19.Kultūros vertybių importas (diskusijos)
 20.Žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimas ir priežiūra - Veterinariniai vaistai - Vaistinių pašarų gamyba, pateikimas rinkai ir naudojimas (diskusijos)
 21.Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra (diskusijos)
 22.Delegacijų sudėtis (žr. protokola)
 23.Skatinimas naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones (diskusijos)
 24.Automatinio diplomų tarpusavio pripažinimo skatinimas (diskusijos)
 25.Dideli ES REACH reglamento įgyvendinimo trūkumai ir neištirtų cheminių medžiagų naudojimas ES (diskusijos)
 26.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 27.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (1047 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (4959 kb)
Atnaujinta: 2019 m. sausio 8 d.Teisinis pranešimas