Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 24 octombrie 2018 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal
 3.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură) (aprobare): consultaţi procesul-verbal
 4.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 5.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 6.Transferuri de credite și decizii bugetare: consultaţi procesul-verbal
 7.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 8.Concluziile reuniunii Consiliului European din 17-18 octombrie 2018 (dezbatere)
 9.Declarațiile Președinției
 10.Reluarea şedinţei
 11.Votare
  11.1.Cerere de ridicare a imunității lui Steeve Briois (A8-0349/2018 - Tadeusz Zwiefka) (vot)
  11.2.Cerere de ridicare a imunității lui Sophie Montel (A8-0350/2018 - Tadeusz Zwiefka) (vot)
  11.3.Cerere de ridicare a imunității lui Georgios Kyrtsos (A8-0351/2018 - Heidi Hautala) (vot)
  11.4.Proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru 2019 - toate secțiunile (vot)
  11.5.Bugetul general al Uniunii Europene pentru 2019 - toate secțiunile (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) (vot)
  11.6.Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul (A8-0300/2018 - Marco Valli) (vot)
  11.7.Descărcarea de gestiune 2016: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (A8-0299/2018 - Bart Staes) (vot)
  11.8.Sprijinirea reformelor structurale în statele membre (A8-0316/2018 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl) (vot)
  11.9.Lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Irlanda (A8-0344/2018 - Branislav Škripek) (vot)
  11.10.Lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Irlanda (A8-0343/2018 - Branislav Škripek) (vot)
  11.11.Lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Croația (A8-0345/2018 - Branislav Škripek) (vot)
  11.12.Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (vot)
  11.13.Instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen în domeniul verificărilor la frontiere (A8-0347/2017 - Carlos Coelho) (vot)
  11.14.Instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală (A8-0349/2017 - Carlos Coelho) (vot)
  11.15.Utilizarea Sistemului de Informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (A8-0348/2017 - Jeroen Lenaers) (vot)
  11.16.Armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice (A8-0307/2018 - Miguel Viegas) (vot)
  11.17.Obiecție în conformitate cu articolul 106: Reînnoirea autorizației pentru porumbul modificat genetic NK603 × MON 810 (B8-0490/2018) (vot)
  11.18.Obiecție în conformitate cu articolul 106: Autorizația pentru porumbul modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (B8-0491/2018) (vot)
 12.Reluarea şedinţei
 13.Explicații privind votul
  13.1.Bugetul general al Uniunii Europene pentru 2019 - toate secțiunile (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig)
  13.2.Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului (A8-0317/2018 - Frédérique Ries)
  13.3.Descărcarea de gestiune 2016: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (A8-0299/2018 - Bart Staes)
 14.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 15.Reluarea şedinţei
 16.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 17.Evaluarea Tratatului de la Lisabona (dezbatere pe o temă de actualitate)
 18.Prezentarea raportului anual al Curții de Conturi pe 2017 (dezbatere)
 19.Importul bunurilor culturale (dezbatere)
 20.Autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar - Medicamentele de uz veterinar - Fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea furajelor medicamentate (dezbatere)
 21.Aplicarea de taxe la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri (dezbatere)
 22.Componența delegațiilor: consultaţi procesul-verbal
 23.Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic (dezbatere)
 24.Promovarea recunoașterii reciproce automate a diplomelor (dezbatere)
 25.Gravă lipsă a punerii în aplicare a Regulamentului REACH al UE și utilizarea produselor chimice netestate în UE (dezbatere)
 26.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 27.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (1047 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (4959 kb)
Ultima actualizare: 8 ianuarie 2019Notă juridică