Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Débats
Jeudi 25 octobre 2018 - Strasbourg Edition révisée

13. Heure des votes
Vidéo des interventions
PV
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku dziennego jest głosowanie.

(Wyniki i inne szczegóły dotyczące głosowania: patrz protokół posiedzenia)

 
Dernière mise à jour: 8 avril 2019Avis juridique