Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Понеделник, 12 ноември 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 5.Състав на Парламента: вж. протокола
 6.Искане за снемане на имунитет: вж. протокола
 7.Състав на политическите групи: вж. протокола
 8.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 9.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 10.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 11.Внасяне на документи: вж. протокола
 12.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 13.Ред на работа
 14.Енергийна ефективност - Управление на енергийния съюз - Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници (разискване)
 15.Многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море и за свързаните с тях риболовни дейности (разискване)
 16.Наводнения в Европа (разискване)
 17.Минимални стандарти за малцинствата в ЕС (кратко представяне)
 18.Цифровизация с оглед на развитието: намаляване на бедността чрез технологиите (кратко представяне)
 19.Помощ за развитие, предоставяна от ЕС в областта на образованието (кратко представяне)
 20.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 21.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 22.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (478 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2571 kb)
Последно осъвременяване: 8 април 2019 г.Правна информация