Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 12. november 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Osaistungjärgu avamine
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 5.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 6.Puutumatuse äravõtmise taotlus (vt protokoll)
 7.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 9.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c) (vt protokoll)
 10.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 11.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 12.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 13.Tööplaan
 14.Energiatõhusus - Energialiidu juhtimine - Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine (arutelu)
 15.Aadria mere väikeste pelaagiliste liikide ja nende varude püügi mitmeaastane kava (arutelu)
 16.Üleujutused Euroopas (arutelu)
 17.Vähemustega seotud miinimumstandardid ELis (lühiettekanne)
 18.Arengut soodustav digitaliseerimine: vaesuse vähendamine tehnoloogia abil (lühiettekanne)
 19.ELi arenguabi hariduse valdkonnas (lühiettekanne)
 20.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 21.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 22.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (478 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2571 kb)
Viimane päevakajastamine: 8. aprill 2019Õigusalane teave