Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 12 november 2018 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaringen van het voorzitterschap
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 5.Samenstelling Parlement: zie notulen
 6.Verzoek om opheffing van de immuniteit: zie notulen
 7.Samenstelling fracties: zie notulen
 8.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 9.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
 10.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 11.Ingekomen stukken: zie notulen
 12.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.Energie-efficiëntie - Governance van de energie-unie - Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (debat)
 15.Meerjarenplan voor de kleine pelagische bestanden in de Adriatische Zee en de visserijen die deze bestanden exploiteren (debat)
 16.Overstromingen in Europa (debat)
 17.Minimumnormen voor minderheden in de EU (korte presentatie)
 18.Digitalisering voor ontwikkeling: armoede terugdringen via technologie (korte presentatie)
 19.EU-ontwikkelingshulp op het gebied van onderwijs (korte presentatie)
 20.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 21.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 22.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (478 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2571 kb)
Laatst bijgewerkt op: 8 april 2019Juridische mededeling