Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 12 listopada 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 5.Skład Parlamentu: patrz protokół
 6.Wniosek o uchylenie immunitetu : Patrz protokól
 7.Skład grup politycznych: patrz protokół
 8.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 9.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): patrz protokół
 10.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 11.Składanie dokumentów: patrz protokół
 12.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 13.Porządek obrad
 14.Efektywność energetyczna - Zarządzanie unią energetyczną - Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych (debata)
 15.Plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów tych zasobów (debata)
 16.Powodzie w Europie (debata)
 17.Normy minimalne dla mniejszości w UE (krótka prezentacja)
 18.Cyfryzacja na rzecz rozwoju: ograniczenie ubóstwa za pomocą technologii (krótka prezentacja)
 19.Pomoc rozwojowa UE w dziedzinie edukacji (krótka prezentacja)
 20.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 22.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (478 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2571 kb)
Ostatnia aktualizacja: 8 kwietnia 2019Informacja prawna