Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Pondelok, 12. novembra 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 5.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 6.Žiadosť o zbavenie imunity: pozri zápisnicu
 7.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 8.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 9.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 10.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 11.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 12.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 13.Program práce
 14.Energetická efektívnosť - Riadenie energetickej únie - Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov (rozprava)
 15.Viacročný plán pre populácie malých pelagických druhov v Jadranskom mori a rybolov týchto druhov (rozprava)
 16.Povodne v Európe (rozprava)
 17.Minimálne štandardy pre menšiny v EÚ (stručná prezentácia)
 18.Digitalizácia v záujme rozvoja: boj proti chudobe prostredníctvom technológie (stručná prezentácia)
 19.Rozvojová pomoc EÚ v oblasti vzdelávania (stručná prezentácia)
 20.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 21.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 22.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (478 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2571 kb)
Posledná úprava: 8. apríla 2019Právne oznámenie