Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 13. november 2018 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Interimsbetænkning om FFR 2021-2027 - Parlamentets holdning med henblik på en aftale (forhandling)
 3.Genoptagelse af mødet
 4.Afstemningstid
  4.1.Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Letland (A8-0357/2018 - Inese Vaidere) (afstemning)
  4.2.EU's udviklingsbistand på uddannelsesområdet (A8-0327/2018 - Vincent Peillon) (afstemning)
  4.3.Energieffektivitet (A8-0391/2017 - Miroslav Poche) (afstemning)
  4.4.Forvaltning af energiunionen (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Jakop Dalunde) (afstemning)
  4.5.Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (omarbejdning) (A8-0392/2017 - José Blanco López) (afstemning)
  4.6.Flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse bestande (A8-0337/2018 - Ruža Tomašić) (afstemning)
  4.7.Retsstatsprincippet i Rumænien (B8-0522/2018) (afstemning)
  4.8.Minimumsstandarder for mindretal i EU (A8-0353/2018 - József Nagy) (afstemning)
  4.9.Digitalisering med henblik på udvikling: bekæmpelse af fattigdom via teknologi (A8-0338/2018 - Bogdan Brunon Wenta) (afstemning)
 5.Stemmeforklaringer
  5.1.Energieffektivitet (A8-0391/2017 - Miroslav Poche)
  5.2.Forvaltning af energiunionen (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Jakop Dalunde)
  5.3.Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (omarbejdning) (A8-0392/2017 - José Blanco López)
  5.4.Flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse bestande (A8-0337/2018 - Ruža Tomašić)
  5.5.Retsstatsprincippet i Rumænien (B8-0522/2018)
  5.6.Minimumsstandarder for mindretal i EU (A8-0353/2018 - József Nagy)
  5.7.Digitalisering med henblik på udvikling: bekæmpelse af fattigdom via teknologi (A8-0338/2018 - Bogdan Brunon Wenta)
 6.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Drøftelse med Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, om Europas fremtid (forhandling)
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Anmodning om ophævelse af immunitet: se protokollen
 11.Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Georgien - Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Moldova (forhandling)
 12.Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP (forhandling)
 13.Styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheder og sikring af et velfungerende indre marked (forhandling)
 14.Regulering af virtuelle valutaer og "Initial coin offerings" (forhandling)
 15.EU-medlemsstaternes støtte til FN's globale aftale om migration (forhandling)
 16.Humanitære visa (forhandling)
 17.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 18.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (917 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (4269 kb)
Seneste opdatering: 8. april 2019Juridisk meddelelse