Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Προσωρινή έκθεση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας (συζήτηση)
 3.Επανάληψη της συνεδρίασης
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  4.1.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Λετονία (A8-0357/2018 - Inese Vaidere) (ψηφοφορία)
  4.2.Αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης (A8-0327/2018 - Vincent Peillon) (ψηφοφορία)
  4.3.Ενεργειακή απόδοση (A8-0391/2017 - Miroslav Poche) (ψηφοφορία)
  4.4.Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Jakop Dalunde) (ψηφοφορία)
  4.5.Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (A8-0392/2017 - José Blanco López) (ψηφοφορία)
  4.6.Πολυετές σχέδιο για τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική Θάλασσα και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων (A8-0337/2018 - Ruža Tomašić) (ψηφοφορία)
  4.7.Το κράτος δικαίου στη Ρουμανία (B8-0522/2018) (ψηφοφορία)
  4.8.Ελάχιστα πρότυπα για τις μειονότητες στην ΕΕ (A8-0353/2018 - József Nagy) (ψηφοφορία)
  4.9.Η ψηφιοποίηση στην υπηρεσία της ανάπτυξης: μείωση της φτώχειας με τη χρήση της τεχνολογίας (A8-0338/2018 - Bogdan Brunon Wenta) (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
  5.1.Ενεργειακή απόδοση (A8-0391/2017 - Miroslav Poche)
  5.2.Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Jakop Dalunde)
  5.3.Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (A8-0392/2017 - José Blanco López)
  5.4.Πολυετές σχέδιο για τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική Θάλασσα και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων (A8-0337/2018 - Ruža Tomašić)
  5.5.Το κράτος δικαίου στη Ρουμανία (B8-0522/2018)
  5.6.Ελάχιστα πρότυπα για τις μειονότητες στην ΕΕ (A8-0353/2018 - József Nagy)
  5.7.Η ψηφιοποίηση στην υπηρεσία της ανάπτυξης: μείωση της φτώχειας με τη χρήση της τεχνολογίας (A8-0338/2018 - Bogdan Brunon Wenta)
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Συζήτηση με την Καγκελάριο της Γερμανίας, Angela Merkel, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Αίτηση για την άρση της ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας - Εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας (συζήτηση)
 12.Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ (συζήτηση)
 13.Παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού και διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς (συζήτηση)
 14.Ρύθμιση των εικονικών νομισμάτων και των αρχικών προσφορών εικονικού νομίσματος (συζήτηση)
 15.Στήριξη των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ για τη μετανάστευση (συζήτηση)
 16.Θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους (συζήτηση)
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (917 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (4269 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 8 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου