Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Marţi, 13 noiembrie 2018 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Raportul interimar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord (dezbatere)
 3.Reluarea şedinţei
 4.Votare
  4.1.Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a furniza asistență Letoniei (A8-0357/2018 - Inese Vaidere) (vot)
  4.2.Asistența pentru dezvoltare acordată de UE în domeniul educației (A8-0327/2018 - Vincent Peillon) (vot)
  4.3.Eficiența energetică (A8-0391/2017 - Miroslav Poche) (vot)
  4.4.Guvernanța uniunii energetice (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Jakop Dalunde) (vot)
  4.5.Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (A8-0392/2017 - José Blanco López) (vot)
  4.6.Plan multianual pentru stocurile de pești pelagici mici din Marea Adriatică și pentru activitățile de pescuit care exploatează aceste stocuri (A8-0337/2018 - Ruža Tomašić) (vot)
  4.7.Statul de drept în România (B8-0522/2018) (vot)
  4.8.Standardele minime pentru minorități în UE (A8-0353/2018 - József Nagy) (vot)
  4.9.Digitalizarea pentru dezvoltare: reducerea sărăciei prin tehnologie (A8-0338/2018 - Bogdan Brunon Wenta) (vot)
 5.Explicații privind votul
  5.1.Eficiența energetică (A8-0391/2017 - Miroslav Poche)
  5.2.Guvernanța uniunii energetice (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Jakop Dalunde)
  5.3.Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (A8-0392/2017 - José Blanco López)
  5.4.Plan multianual pentru stocurile de pești pelagici mici din Marea Adriatică și pentru activitățile de pescuit care exploatează aceste stocuri (A8-0337/2018 - Ruža Tomašić)
  5.5.Statul de drept în România (B8-0522/2018)
  5.6.Standardele minime pentru minorități în UE (A8-0353/2018 - József Nagy)
  5.7.Digitalizarea pentru dezvoltare: reducerea sărăciei prin tehnologie (A8-0338/2018 - Bogdan Brunon Wenta)
 6.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 7.Reluarea şedinţei
 8.Dezbatere cu Cancelara Germaniei, Angela Merkel, despre viitorul Europei (dezbatere)
 9.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare
 10.Cerere de ridicare a imunității: consultaţi procesul-verbal
 11.Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia - Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Moldova (dezbatere)
 12.Exporturile de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC (dezbatere)
 13.Oferirea de mijloace autorităților de concurență și garantarea funcționării corespunzătoare a pieței interne (dezbatere)
 14.Reglementarea monedelor virtuale și a ofertelor inițiale de monede (dezbatere)
 15.Sprijinul statelor membre ale UE pentru Pactul global al ONU privind migrația (dezbatere)
 16.Vizele umanitare (dezbatere)
 17.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 18.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (917 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (4269 kb)
Ultima actualizare: 8 aprilie 2019Notă juridică