Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

17. Επανάληψη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
 

(Se reanuda la sesión a las 15.01 horas).

 
Τελευταία ενημέρωση: 8 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου