Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 14. novembra 2018 - Štrasburg Revidované vydanie

18. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení
PV
Posledná úprava: 8. apríla 2019Právne oznámenie