Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 14. listopadu 2018 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu) (schválení): viz zápis
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 4.Potřeba komplexního mechanismu pro demokracii, právní stát a základní práva (oznámení předložených návrhů usnesení) : viz zápis
 5.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu): viz zápis
 6.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 7.Evropský kodex pro elektronické komunikace – Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (rozprava)
 8.Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla (rozprava)
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Slavnostní zasedání – Jihoafrická republika
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Sdělení předsednictví
 13.Složení Parlamentu: viz zápis
 14.Hlasování
  14.1.Průběžná zpráva o VFR na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez) (hlasování)
  14.2.Pravidla pro státní podporu: nové kategorie státní podpory (A8-0315/2018 - Sander Loones) (hlasování)
  14.3.Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP (A8-0335/2018 - Sabine Lösing) (hlasování)
  14.4.Posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž a zajištění řádného fungování vnitřního trhu (A8-0057/2018 - Andreas Schwab) (hlasování)
  14.5.Evropský kodex pro elektronické komunikace (A8-0318/2017 - Pilar del Castillo Vera) (hlasování)
  14.6.Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (A8-0305/2017 - Evžen Tošenovský) (hlasování)
  14.7.Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) (hlasování)
  14.8.Potřeba komplexního mechanismu pro demokracii, právní stát a základní práva (B8-0523/2018, B8-0524/2018) (hlasování)
  14.9.Provádění dohody o přidružení mezi EU a Gruzií (A8-0320/2018 - Andrejs Mamikins) (hlasování)
  14.10.Provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem (A8-0322/2018 - Petras Auštrevičius) (hlasování)
  14.11.Humanitární víza (A8-0328/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (hlasování)
 15.Vysvětlení hlasování
  15.1.Průběžná zpráva o VFR na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez)
  15.2.Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP (A8-0335/2018 - Sabine Lösing)
  15.3.Posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž a zajištění řádného fungování vnitřního trhu (A8-0057/2018 - Andreas Schwab)
  15.4.Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla (A8-0354/2018 - Bas Eickhout)
  15.5.Potřeba komplexního mechanismu pro demokracii, právní stát a základní práva (B8-0523/2018, B8-0524/2018)
  15.6.Provádění dohody o přidružení mezi EU a Gruzií (A8-0320/2018 - Andrejs Mamikins)
  15.7.Provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem (A8-0322/2018 - Petras Auštrevičius)
  15.8.Humanitární víza (A8-0328/2018 - Juan Fernando López Aguilar)
 16.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 17.Pokračování denního zasedání
 18.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 19.Předložení dokumentů: viz zápis
 20.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí: viz zápis
 21.Zvýšení odolnosti EU proti vlivu zahraničních aktérů v nadcházející kampani před volbami do EP (rozprava na aktuální téma)
 22.Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě (rozprava)
 23.Perzistentní organické znečišťující látky (rozprava)
 24.Nezávislost statistických úřadů v Evropské unii a případ Andrease Georgiou (rozprava)
 25.Evropská bezpečnost a budoucnost Smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (rozprava)
 26.Reakce na karavanu migrantů ze Střední Ameriky na mexických hranicích (rozprava)
 27.Extrateritoriální dopady sankcí USA vůči Íránu na evropské společnosti (rozprava)
 28.Pořad jednání příštího zasedání
 29.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1002 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (4748 kb)
Poslední aktualizace: 8. dubna 2019Právní upozornění