Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 14 november 2018 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (aanneming): zie notulen
 3.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.Noodzaak van een allesomvattend mechanisme voor democratie, rechtsstaat en grondrechten (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 5.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 6.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 7.Europees wetboek voor elektronische communicatie - Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (debat)
 8.CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (debat)
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Plechtige vergadering - Zuid-Afrika
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Mededeling van de Voorzitter
 13.Samenstelling Parlement: zie notulen
 14.Stemmingen
  14.1.Tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 - Standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez) (stemming)
  14.2.Staatssteunregels: nieuwe soorten staatssteun (A8-0315/2018 - Sander Loones) (stemming)
  14.3.Wapenuitvoer: uitvoering van gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB (A8-0335/2018 - Sabine Lösing) (stemming)
  14.4.Toekenning van bevoegdheden aan mededingingsautoriteiten en waarborging van de goede werking van de interne markt (A8-0057/2018 - Andreas Schwab) (stemming)
  14.5.Europees wetboek voor elektronische communicatie (A8-0318/2017 - Pilar del Castillo Vera) (stemming)
  14.6.Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (A8-0305/2017 - Evžen Tošenovský) (stemming)
  14.7.CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) (stemming)
  14.8.Noodzaak van een allesomvattend mechanisme voor democratie, rechtsstaat en grondrechten (B8-0523/2018, B8-0524/2018) (stemming)
  14.9.Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië (A8-0320/2018 - Andrejs Mamikins) (stemming)
  14.10.Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië (A8-0322/2018 - Petras Auštrevičius) (stemming)
  14.11.Humanitaire visa (A8-0328/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (stemming)
 15.Stemverklaringen
  15.1.Tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 - Standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez)
  15.2.Wapenuitvoer: uitvoering van gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB (A8-0335/2018 - Sabine Lösing)
  15.3.Toekenning van bevoegdheden aan mededingingsautoriteiten en waarborging van de goede werking van de interne markt (A8-0057/2018 - Andreas Schwab)
  15.4.CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (A8-0354/2018 - Bas Eickhout)
  15.5.Noodzaak van een allesomvattend mechanisme voor democratie, rechtsstaat en grondrechten (B8-0523/2018, B8-0524/2018)
  15.6.Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië (A8-0320/2018 - Andrejs Mamikins)
  15.7.Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië (A8-0322/2018 - Petras Auštrevičius)
  15.8.Humanitaire visa (A8-0328/2018 - Juan Fernando López Aguilar)
 16.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 17.Hervatting van de vergadering
 18.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 19.Ingekomen stukken: zie notulen
 20.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten: zie notulen
 21.De EU weerbaarder maken tegen de invloed van buitenlandse spelers op de komende Europese verkiezingscampagne (actualiteitendebat)
 22.Rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (debat)
 23.Persistente organische verontreinigende stoffen (debat)
 24.Onafhankelijkheid van statistische autoriteiten in de Europese Unie en de zaak van Andreas Georgiou (debat)
 25.Europese veiligheid en de toekomst van het INF-verdrag (debat)
 26.EU-respons op de migrantenkaravaan uit Midden-Amerika aan de Mexicaanse grens (debat)
 27.De extraterritoriale effecten van Amerikaanse sancties jegens Iran op Europese ondernemingen (debat)
 28.Agenda van de volgende vergadering
 29.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (1002 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (4748 kb)
Laatst bijgewerkt op: 8 april 2019Juridische mededeling