Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 14. november 2018 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika) (odobritev): gl. zapisnik
 3.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 4.Potreba po celovitem mehanizmu za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice (napoved vloženih predlogov resolucij): gl. zapisnik
 5.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika): gl. zapisnik: gl. zapisnik
 6.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 7.Evropski zakonik o elektronskih komunikacijah - Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (razprava)
 8.Standardi emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila (razprava)
 9.Nadaljevanje seje
 10.Slavnostna seja - Južna Afrika
 11.Nadaljevanje seje
 12.Sporočilo predsedujočega
 13.Sestava Parlamenta: glej zapisnik
 14.Čas glasovanja
  14.1.Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči dogovora (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez) (glasovanje)
  14.2.Pravila o državni pomoči: nove vrste državne pomoči (A8-0315/2018 - Sander Loones) (glasovanje)
  14.3.Izvoz orožja: izvajanje Skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP (A8-0335/2018 - Sabine Lösing) (glasovanje)
  14.4.Krepitev vloge organov, pristojnih za konkurenco, in zagotavljanje pravilnega delovanja notranjega trga (A8-0057/2018 - Andreas Schwab) (glasovanje)
  14.5.Evropski zakonik o elektronskih komunikacijah (A8-0318/2017 - Pilar del Castillo Vera) (glasovanje)
  14.6.Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (A8-0305/2017 - Evžen Tošenovský) (glasovanje)
  14.7.Standardi emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) (glasovanje)
  14.8.Potreba po celovitem mehanizmu za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice (B8-0523/2018, B8-0524/2018) (glasovanje)
  14.9.Izvajanje pridružitvenega sporazuma EU-Gruzija (A8-0320/2018 - Andrejs Mamikins) (glasovanje)
  14.10.Izvajanje pridružitvenega sporazuma EU-Moldavija (A8-0322/2018 - Petras Auštrevičius) (glasovanje)
  14.11.Humanitarni vizumi (A8-0328/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (glasovanje)
 15.Obrazložitev glasovanja
  15.1.Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči dogovora (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez)
  15.2.Izvoz orožja: izvajanje Skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP (A8-0335/2018 - Sabine Lösing)
  15.3.Krepitev vloge organov, pristojnih za konkurenco, in zagotavljanje pravilnega delovanja notranjega trga (A8-0057/2018 - Andreas Schwab)
  15.4.Standardi emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila (A8-0354/2018 - Bas Eickhout)
  15.5.Potreba po celovitem mehanizmu za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice (B8-0523/2018, B8-0524/2018)
  15.6.Izvajanje pridružitvenega sporazuma EU-Gruzija (A8-0320/2018 - Andrejs Mamikins)
  15.7.Izvajanje pridružitvenega sporazuma EU-Moldavija (A8-0322/2018 - Petras Auštrevičius)
  15.8.Humanitarni vizumi (A8-0328/2018 - Juan Fernando López Aguilar)
 16.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 17.Nadaljevanje seje
 18.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 19.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 20.Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve: gl. zapisnik
 21.Povečanje odpornosti EU proti vplivom tujih subjektov v bližnji predvolilni kampanji Evropskega parlamenta (tematska razprava)
 22.Pravice in obveznosti potnikov v železniškem prometu (razprava)
 23.Obstojna organska onesnaževala (razprava)
 24.Neodvisnost statističnih organov v Evropski uniji in primer Andreasa Georgiuja (razprava)
 25.Evropska varnost in prihodnost Pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega (razprava)
 26.Odziv na karavano srednjeameriških migrantov na meji z Mehiko (razprava)
 27.Ekstrateritorialne posledice ameriških sankcij proti Iranu za evropska podjetja (razprava)
 28.Dnevni red naslednje seje
 29.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (1002 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (4748 kb)
Zadnja posodobitev: 8. april 2019Pravno obvestilo