Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 28. novembra 2018 - Brusel Revidované vydanie

10. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení
PV
Posledná úprava: 5. apríla 2019Právne oznámenie