Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 28. novembra 2018 - Brusel Revidované vydanie

13. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
PV
Posledná úprava: 5. apríla 2019Právne oznámenie