Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 28 ноември 2018 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Декларация на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 5.Състав на Парламента: вж. протоколи
 6.Проверка на пълномощията: вж. протоколи
 7.Искане за снемане на парламентарен имунитет: вж. протокола
 8.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 9.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 10.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 11.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 12.Внасяне на документи: вж. протокола
 13.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 14.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протокола
 15.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 16.Ред на работа
 17.Разискване с участието на министър - председателя на Дания, Ларс Льоке Расмусен, относно бъдещето на Европа (разискване)
 18.Стратегия за дългосрочно намаляване на емисиите на парникови газове на ЕС в съответствие с Парижкото споразумение (разискване)
 19.Пакет за единния пазар (разискване)
 20.СТО: бъдещи перспективи (разискване)
 21.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 22.Доклад от 2018 г. относно Сърбия (разискване)
 23.Доклад от 2018 г. относно Косово (разискване)
 24.Приветствие с добре дошли
 25.Доклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония (разискване)
 26.Доклад от 2018 г. относно Албания (разискване)
 27.Доклад от 2018 г. относно Черна гора (разискване)
 28.Защита на академичната свобода в рамките на външната дейност на ЕС (разискване)
 29.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 30.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 31.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (704 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (3660 kb)
Последно осъвременяване: 5 април 2019 г.Правна информация