Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 28 november 2018 - BrusselHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 5.Samenstelling Parlement: zie notulen
 6.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 7.Verzoek om opheffing van de immuniteit: zie notulen
 8.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 9.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
 10.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 11.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 12.Ingekomen stukken: zie notulen
 13.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 14.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 15.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 16.Regeling van de werkzaamheden
 17.Debat met de premier van Denemarken, Lars Løkke Rasmussen, over de toekomst van Europa (debat)
 18.Langetermijnstrategie van de EU voor broeikasgasemissiereductie in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs (debat)
 19.Pakket eengemaakte markt (debat)
 20.WTO: de weg vooruit (debat)
 21.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 22.Verslag 2018 over Servië (debat)
 23.Verslag 2018 over Kosovo (debat)
 24.Welkomstwoord
 25.Verslag 2018 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (debat)
 26.Verslag 2018 over Albanië (debat)
 27.Verslag 2018 over Montenegro (debat)
 28.Verdediging van de academische vrijheid bij het externe optreden van de EU (debat)
 29.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 30.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 31.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (704 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (3660 kb)
Laatst bijgewerkt op: 5 april 2019Juridische mededeling