Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 29. marraskuuta 2018 - BrysselLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Cum Ex -skandaali: talousrikollisuus ja nykyisen oikeudellisen kehyksen porsaanreiät (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen Euroopan unionista (keskustelu)
 4.Muuttoliikettä koskevaa YK:n Global Compact -aloitetta käsittelevän, 10.–11. joulukuuta Marrakeshissa pidettävän hallitustenvälisen konferenssin valmistelu (keskustelu)
 5.Vammaisten naisten tilanne (keskustelu)
 6.Istunnon jatkaminen
 7.Tervetulotoivotukset
 8.Äänestykset
  8.1.Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien tyyppihyväksyntään sovellettava Euro 5 -vaihe (A8-0346/2018 - Daniel Dalton) (äänestys)
  8.2.Tiettyjen sellaisten tavaroiden kauppa, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen tai muuhun julmaan kohteluun tai rankaisemiseen (A8-0387/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (äänestys)
  8.3.Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto: maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitominen uudelleen (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) (äänestys)
  8.4.Samoan liittyminen EU:n ja Tyynenmeren valtioiden väliseen väliaikaiseen kumppanuussopimukseen (A8-0376/2018 - David Martin) (äänestys)
  8.5.Euroopan keskuspankin valvontaelimen puheenjohtajan nimittäminen (A8-0380/2018 - Roberto Gualtieri) (äänestys)
  8.6.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2018/003 EL/Attica publishing (A8-0377/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (äänestys)
  8.7.Sisärajavalvonnan väliaikainen palauttaminen (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) (äänestys)
  8.8.Lentoliikenteen harjoittamisen yhteiset säännöt (A8-0150/2018 - Claudia Țapardel) (äänestys)
  8.9.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: natriumdikromaatti (B8-0548/2018) (äänestys)
  8.10.Cum Ex -skandaali: talousrikollisuus ja nykyisen oikeudellisen kehyksen porsaanreiät (B8-0518/2018, B8-0519/2018, B8-0520/2018, B8-0521/2018, B8-0525/2018, RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018) (äänestys)
  8.11.Saksan lastensuojeluviraston (Jugendamt) rooli rajatylittävissä perhekiistoissa (B8-0546/2018) (äänestys)
  8.12.WTO: tie eteenpäin (A8-0379/2018 - Bernd Lange, Paul Rübig) (äänestys)
  8.13.Serbiaa koskeva vuoden 2018 kertomus (A8-0331/2018 - David McAllister) (äänestys)
  8.14.Kosovoa koskeva vuoden 2018 kertomus (A8-0332/2018 - Igor Šoltes) (äänestys)
  8.15.Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2018 kertomus (A8-0341/2018 - Ivo Vajgl) (äänestys)
  8.16.Albaniaa koskeva vuoden 2018 kertomus (A8-0334/2018 - Knut Fleckenstein) (äänestys)
  8.17.Montenegroa koskeva vuoden 2018 kertomus (A8-0339/2018 - Charles Tannock) (äänestys)
  8.18.Akateemisen vapauden puolustaminen EU:n ulkoisessa toiminnassa (A8-0403/2018 - Wajid Khan) (äänestys)
  8.19.Vammaisten naisten tilanne (B8-0547/2018) (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
  9.1.Cum Ex -skandaali: talousrikollisuus ja nykyisen oikeudellisen kehyksen porsaanreiät (B8-0518/2018, B8-0519/2018, B8-0520/2018, B8-0521/2018, B8-0525/2018, RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018)
  9.2.Saksan lastensuojeluviraston (Jugendamt) rooli rajatylittävissä perhekiistoissa (B8-0546/2018)
  9.3.WTO: tie eteenpäin (A8-0379/2018 - Bernd Lange, Paul Rübig)
  9.4.Serbiaa koskeva vuoden 2018 kertomus (A8-0331/2018 - David McAllister)
  9.5.Kosovoa koskeva vuoden 2018 kertomus (A8-0332/2018 - Igor Šoltes)
  9.6.Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2018 kertomus (A8-0341/2018 - Ivo Vajgl)
  9.7.Albaniaa koskeva vuoden 2018 kertomus (A8-0334/2018 - Knut Fleckenstein)
  9.8.Montenegroa koskeva vuoden 2018 kertomus (A8-0339/2018 - Charles Tannock)
  9.9.Akateemisen vapauden puolustaminen EU:n ulkoisessa toiminnassa (A8-0403/2018 - Wajid Khan)
  9.10.Vammaisten naisten tilanne (B8-0547/2018)
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset: ks. pöytäkirja
 12.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 13.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 14.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 15.Istunnon päättäminen
 16.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (517 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2664 kb)
Päivitetty viimeksi: 23. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus