Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Ketvirtadienis, 2018 m. lapkričio 29 d. - BriuselisAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.„Cum-ex“ skandalas: finansinis nusikalstamumas ir dabartinės teisinės sistemos spragos (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijos) (žr. protokola)
 3.JK išstojimas iš Europos Sąjungos (diskusijos)
 4.Pasirengimas gruodžio 10–11 d. Marakeše vyksiančiai tarpvyriausybinei konferencijai JT pasaulinio susitarimo dėl migracijos tema (diskusijos)
 5.Neįgalių moterų padėtis (diskusijos)
 6.Posėdžio atnaujinimas
 7.Oficialus pasveikinimas
 8.Balsuoti skirtas laikas
  8.1.„Euro 5“ etapo taikymas dviračių bei triračių transporto priemonių ir keturračių tipo patvirtinimui (A8-0346/2018 - Daniel Dalton) (balsavimas)
  8.2.Prekyba tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam elgesiui ar baudimui (A8-0387/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (balsavimas)
  8.3.Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas: pakartotinis įsipareigojimas skirti likusias sumas (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) (balsavimas)
  8.4.Samoa prisijungimas prie ES ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo (A8-0376/2018 - David Martin) (balsavimas)
  8.5.Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininko skyrimas (A8-0380/2018 - Roberto Gualtieri) (balsavimas)
  8.6.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Graikijos paraiška „EGF/2018/003 EL/Attica publishing“ (A8-0377/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (balsavimas)
  8.7.Laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) (balsavimas)
  8.8.Oro susisiekimo paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (A8-0150/2018 - Claudia Țapardel) (balsavimas)
  8.9.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį. Natrio dichromatas (B8-0548/2018) (balsavimas)
  8.10.„Cum-ex“ skandalas: finansinis nusikalstamumas ir dabartinės teisinės sistemos spragos (B8-0518/2018, B8-0519/2018, B8-0520/2018, B8-0521/2018, B8-0525/2018, RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018) (balsavimas)
  8.11.Vokietijos vaikų ir jaunimo socialinės rūpybos tarnybos (Jugendamt) vaidmuo sprendžiant tarpvalstybinius šeimos ginčus (B8-0546/2018) (balsavimas)
  8.12.PPO: tolesni veiksmai (A8-0379/2018 - Bernd Lange, Paul Rübig) (balsavimas)
  8.13.2018 m. ataskaita dėl Serbijos (A8-0331/2018 - David McAllister) (balsavimas)
  8.14.2018 m. ataskaita dėl Kosovo (A8-0332/2018 - Igor Šoltes) (balsavimas)
  8.15.2018 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos (A8-0341/2018 - Ivo Vajgl) (balsavimas)
  8.16.2018 m. ataskaita dėl Albanijos (A8-0334/2018 - Knut Fleckenstein) (balsavimas)
  8.17.2018 m. ataskaita dėl Juodkalnijos (A8-0339/2018 - Charles Tannock) (balsavimas)
  8.18.Akademinės laisvės gynyba ES išorės veiksmų srityje (A8-0403/2018 - Wajid Khan) (balsavimas)
  8.19.Neįgalių moterų padėtis (B8-0547/2018) (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
  9.1.„Cum-ex“ skandalas: finansinis nusikalstamumas ir dabartinės teisinės sistemos spragos (B8-0518/2018, B8-0519/2018, B8-0520/2018, B8-0521/2018, B8-0525/2018, RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018)
  9.2.Vokietijos vaikų ir jaunimo socialinės rūpybos tarnybos (Jugendamt) vaidmuo sprendžiant tarpvalstybinius šeimos ginčus (B8-0546/2018)
  9.3.PPO: tolesni veiksmai (A8-0379/2018 - Bernd Lange, Paul Rübig)
  9.4.2018 m. ataskaita dėl Serbijos (A8-0331/2018 - David McAllister)
  9.5.2018 m. ataskaita dėl Kosovo (A8-0332/2018 - Igor Šoltes)
  9.6.2018 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos (A8-0341/2018 - Ivo Vajgl)
  9.7.2018 m. ataskaita dėl Albanijos (A8-0334/2018 - Knut Fleckenstein)
  9.8.2018 m. ataskaita dėl Juodkalnijos (A8-0339/2018 - Charles Tannock)
  9.9.Akademinės laisvės gynyba ES išorės veiksmų srityje (A8-0403/2018 - Wajid Khan)
  9.10.Neįgalių moterų padėtis (B8-0547/2018)
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 11.Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto (žr. protokola)
 12.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 13.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas (žr. protokola)
 14.Kitų posėdžių kalendorinis planas (žr. protokola)
 15.Posėdžio pabaiga
 16.Sesijos atidėjimas
Diskusijos
Atnaujinta informacija (517 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (2664 kb)
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 23 d.Teisinis pranešimas