Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 29 listopada 2018 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Afera CumEx: przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
 3.Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (debata)
 4.Przygotowania do Międzyrządowej Konferencji w Marrakeszu w dniach 10-11 grudnia na temat globalnego porozumienia ONZ w sprawie migracji (debata)
 5.Sytuacja kobiet niepełnosprawnych (debata)
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Powitanie
 8.Głosowanie
  8.1.Zastosowanie etapu Euro 5 do homologacji typu pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców (A8-0346/2018 - Daniel Dalton) (głosowanie)
  8.2.Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego traktowania albo karania (A8-0387/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (głosowanie)
  8.3.Fundusz Azylu, Migracji i Integracji: ponowny przydział pozostałych kwot (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) (głosowanie)
  8.4.Przystąpienie Samoa do Umowy przejściowej o partnerstwie między UE a państwami Pacyfiku (A8-0376/2018 - David Martin) (głosowanie)
  8.5.Mianowanie przewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego (A8-0380/2018 - Roberto Gualtieri) (głosowanie)
  8.6.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2018/003 EL/Attica publishing (A8-0377/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (głosowanie)
  8.7.Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) (głosowanie)
  8.8.Wspólne zasady wykonywania przewozów lotniczych (A8-0150/2018 - Claudia Țapardel) (głosowanie)
  8.9.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Dichromian sodu (B8-0548/2018) (głosowanie)
  8.10.Afera CumEx: przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych (B8-0518/2018, B8-0519/2018, B8-0520/2018, B8-0521/2018, B8-0525/2018, RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018) (głosowanie)
  8.11.Rola niemieckiego Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt) w sporach transgranicznych w sprawach rodzinnych (B8-0546/2018) (głosowanie)
  8.12.WTO: Przyszłe działania (A8-0379/2018 - Bernd Lange, Paul Rübig) (głosowanie)
  8.13.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Serbii (A8-0331/2018 - David McAllister) (głosowanie)
  8.14.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Kosowa (A8-0332/2018 - Igor Šoltes) (głosowanie)
  8.15.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii (A8-0341/2018 - Ivo Vajgl) (głosowanie)
  8.16.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Albanii (A8-0334/2018 - Knut Fleckenstein) (głosowanie)
  8.17.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Czarnogóry (A8-0339/2018 - Charles Tannock) (głosowanie)
  8.18.Obrona wolności akademickiej w działaniach zewnętrznych UE (A8-0403/2018 - Wajid Khan) (głosowanie)
  8.19.Sytuacja kobiet niepełnosprawnych (B8-0547/2018) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  9.1.Afera CumEx: przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych (B8-0518/2018, B8-0519/2018, B8-0520/2018, B8-0521/2018, B8-0525/2018, RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018)
  9.2.Rola niemieckiego Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt) w sporach transgranicznych w sprawach rodzinnych (B8-0546/2018)
  9.3.WTO: Przyszłe działania (A8-0379/2018 - Bernd Lange, Paul Rübig)
  9.4.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Serbii (A8-0331/2018 - David McAllister)
  9.5.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Kosowa (A8-0332/2018 - Igor Šoltes)
  9.6.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii (A8-0341/2018 - Ivo Vajgl)
  9.7.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Albanii (A8-0334/2018 - Knut Fleckenstein)
  9.8.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Czarnogóry (A8-0339/2018 - Charles Tannock)
  9.9.Obrona wolności akademickiej w działaniach zewnętrznych UE (A8-0403/2018 - Wajid Khan)
  9.10.Sytuacja kobiet niepełnosprawnych (B8-0547/2018)
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 11.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe: patrz protokół
 12.Składanie dokumentów: patrz protokół
 13.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : patrz protokół
 14.Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokół
 15.Zamknięcie posiedzenia
 16.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (517 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2664 kb)
Ostatnia aktualizacja: 23 maja 2019Informacja prawna