Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Joi, 29 noiembrie 2018 - BruxellesEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Scandalul Cum Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare (propuneri de rezoluţie depuse): consultaţi procesul-verbal
 3.Retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană (dezbatere)
 4.Pregătirea Conferinței interguvernamentale de la Marrakech din 10-11 decembrie referitoare la Pactul global al ONU privind migrația (dezbatere)
 5.Situația femeilor cu dizabilități (dezbatere)
 6.Reluarea şedinţei
 7.Urări de bun venit
 8.Votare
  8.1.Aplicarea etapei Euro 5 pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roți și a cvadriciclurilor (A8-0346/2018 - Daniel Dalton) (vot)
  8.2.Comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime (A8-0387/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (vot)
  8.3.Fondul pentru azil, migrație și integrare: Reangajarea sumelor rămase (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) (vot)
  8.4.Aderarea statului Samoa la Acordul interimar de parteneriat dintre UE și statele din Pacific (A8-0376/2018 - David Martin) (vot)
  8.5.Numirea președintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene (A8-0380/2018 - Roberto Gualtieri) (vot)
  8.6.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2018/003 EL/Attica publishing (A8-0377/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (vot)
  8.7.Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) (vot)
  8.8.Norme comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (A8-0150/2018 - Claudia Țapardel) (vot)
  8.9.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: dicromatul de sodiu (B8-0548/2018) (vot)
  8.10.Scandalul Cum Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare (B8-0518/2018, B8-0519/2018, B8-0520/2018, B8-0521/2018, B8-0525/2018, RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018) (vot)
  8.11.Rolul Oficiului german de asistență socială pentru copii și tineret (Jugendamt) în litigiile familiale transfrontaliere (B8-0546/2018) (vot)
  8.12.OMC: calea de urmat (A8-0379/2018 - Bernd Lange, Paul Rübig) (vot)
  8.13.Raportul pe 2018 privind Serbia (A8-0331/2018 - David McAllister) (vot)
  8.14.Raportul pe 2018 privind Kosovo (A8-0332/2018 - Igor Šoltes) (vot)
  8.15.Raportul pe 2018 privind Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (A8-0341/2018 - Ivo Vajgl) (vot)
  8.16.Raportul pe 2018 privind Albania (A8-0334/2018 - Knut Fleckenstein) (vot)
  8.17.Raportul pe 2018 privind Muntenegru (A8-0339/2018 - Charles Tannock) (vot)
  8.18.Apărarea libertății universitare în contextul acțiunii externe a UE (A8-0403/2018 - Wajid Khan) (vot)
  8.19.Situația femeilor cu dizabilități (B8-0547/2018) (vot)
 9.Explicații privind votul
  9.1.Scandalul Cum Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare (B8-0518/2018, B8-0519/2018, B8-0520/2018, B8-0521/2018, B8-0525/2018, RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018)
  9.2.Rolul Oficiului german de asistență socială pentru copii și tineret (Jugendamt) în litigiile familiale transfrontaliere (B8-0546/2018)
  9.3.OMC: calea de urmat (A8-0379/2018 - Bernd Lange, Paul Rübig)
  9.4.Raportul pe 2018 privind Serbia (A8-0331/2018 - David McAllister)
  9.5.Raportul pe 2018 privind Kosovo (A8-0332/2018 - Igor Šoltes)
  9.6.Raportul pe 2018 privind Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (A8-0341/2018 - Ivo Vajgl)
  9.7.Raportul pe 2018 privind Albania (A8-0334/2018 - Knut Fleckenstein)
  9.8.Raportul pe 2018 privind Muntenegru (A8-0339/2018 - Charles Tannock)
  9.9.Apărarea libertății universitare în contextul acțiunii externe a UE (A8-0403/2018 - Wajid Khan)
  9.10.Situația femeilor cu dizabilități (B8-0547/2018)
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 11.Transferuri de credite și decizii bugetare: consultaţi procesul-verbal
 12.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 13.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 14.Calendarul următoarelor ședințe: consultaţi procesul-verbal
 15.Ridicarea ședinței
 16.Întreruperea sesiunii
Dezbateri
Ediţie revizuită (517 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (2664 kb)
Ultima actualizare: 23 mai 2019Notă juridică