Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Pondělí, 10. prosince 2018 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisů z předchozích zasedání: viz zápis
 5.Členství v politických skupinách: viz zápis
 6.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu): viz zápis
 7.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu) (další postup): viz zápis
 8.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu): viz zápis
 9.Další kroky na základě usnesení Parlamentu: viz zápis
 10.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení): viz zápis
 11.Předložení dokumentů: viz zápis
 12.Plán práce
 13.Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) (rozprava)
 14.Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (rozprava)
 15.Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci (rozprava)
 16.Plné uplatňování ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku (rozprava)
 17.Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) - Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) - Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (rozprava)
 18.Vojenská mobilita (krátké přednesení)
 19.Vzdělávání v digitálním věku: výzvy, příležitosti a ponaučení pro tvorbu politiky EU (krátké přednesení)
 20.Nová evropská agenda pro kulturu (krátké přednesení)
 21.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 22.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 23.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (542 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (2827 kb)
Poslední aktualizace: 5. dubna 2019Právní upozornění