Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 10. detsember 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Osaistungjärgu avamine
 3.Presidentuuri avaldus
 4.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine (vt protokoll)
 5.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 6.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c) (vt protokoll)
 7.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c) (järelmeetmed) (vt protokoll)
 8.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 9.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 10.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 11.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 12.Tööplaan
 13.Keskkonna ja kliimameetmete programmi (LIFE) loomine (arutelu)
 14.Töötajate kaitse tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (arutelu)
 15.ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus (arutelu)
 16.Schengeni acquis' sätete täielik kohaldamine Bulgaarias ja Rumeenias (arutelu)
 17.Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) - Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) - Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) (arutelu)
 18.Sõjaväeline liikuvus (lühiettekanne)
 19.Haridus digiajastul ning ELi poliitikakujundamisega seotud probleemid, võimalused ja õppetunnid (lühiettekanne)
 20.Euroopa kultuurivaldkonna uus tegevuskava (lühiettekanne)
 21.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 22.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 23.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (542 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2827 kb)
Viimane päevakajastamine: 5. aprill 2019Õigusalane teave