Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 10. joulukuuta 2018 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 5.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 6.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla): ks. pöytäkirja
 7.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla) (jatkotoimenpiteet): ks. pöytäkirja
 8.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla): ks. pöytäkirja
 9.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 10.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 11.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 12.Käsittelyjärjestys
 13.Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen (keskustelu)
 14.Työntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta (keskustelu)
 15.Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys (keskustelu)
 16.Schengenin säännöstön täysimääräinen soveltaminen Bulgariassa ja Romaniassa (keskustelu)
 17.Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) - Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto (EU-OSHA) - Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) (keskustelu)
 18.Sotilaallinen liikkuvuus (lyhyt esittely)
 19.Koulutus digitaalisella aikakaudella: EU:n politiikan laatimista koskevat haasteet, mahdollisuudet ja kokemukset (lyhyt esittely)
 20.Euroopan uusi kulttuuriohjelma (lyhyt esittely)
 21.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 22.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 23.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (542 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2827 kb)
Päivitetty viimeksi: 5. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus