Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Pirmadienis, 2018 m. gruodžio 10 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Pirmininko pareiškimas
 4.Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas (žr. protokola)
 5.Frakcijų sudėtis (žr. protokola)
 6.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (žr. protokola)
 7.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (tolesni veiksmai) (žr. protokola)
 8.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis) (žr. protokola)
 9.Veiksmai įgyvendinant Parlamento rezoliucijas (žr. protokola)
 10.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai) (žr. protokola)
 11.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 12.Darbų programa
 13.Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas (diskusijos)
 14.Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (diskusijos)
 15.ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas (diskusijos)
 16.Šengeno acquis nuostatų visapusiškas taikymas Bulgarijoje ir Rumunijoje (diskusijos)
 17.Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) - Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) - Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) (diskusijos)
 18.Karinis mobilumas (trumpas pristatymas)
 19.Švietimas skaitmeniniame amžiuje: iššūkiai, galimybės ir įgyta patirtis formuojant ES politiką (trumpas pristatymas)
 20.Nauja Europos kultūros darbotvarkė (trumpas pristatymas)
 21.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 22.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 23.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (542 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (2827 kb)
Atnaujinta: 2019 m. balandžio 5 d.Teisinis pranešimas